Norrbotniabanan och Luleå hamn på Almedalsveckan 2015

2015-06-10

Under årets Almedalsvecka anordnar Norrbotten och Västerbotten en rad aktiviteter inom transportområdet för såväl järnväg som sjöfart. 

Norrbotniabanan inom ramen för den Botniska korridoren samt Luleå hamn anordnar seminarier för att belysa vikten av att säkerställa tillförlitliga och robusta gods- och passagerartransporter samt nyttan för hela Sverige i form av ökade skatteintäkter vid fullt utbyggd Botniska korridoren samt genomförda muddringsarbeten i Luleå hamn. 

Seminarium "På nya järnvägsspår mot framtiden?"

Seminariet arrangeras av den Botniska korridoren i samarbete med Näringslivets transportråd. Vad innebär en utbyggd järnväg för Sverige? Talar de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter på järnväg? Fler företag ser vikten av att transportera miljövänligt, men är det möjligt? Persontrafiken ökar, men restiderna förlängs eller saknas helt. Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? Såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan kommer presenteras under dagen.

Tid och plats: 29 juni 2015, 13.00-15.30 på Region Västerbottens lokaler intill Donners plats, Novgorodgränd 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26005?redir

Seminarium "Luleå hamn kan säkra exportintäkterna"

200 miljarder investeras i Norrbotten de kommande åren, vilket motsvarar 70 Friends Arena. I Norrbotten finns Sveriges mest expansiva exportföretag. För att mineralindustrin ska behålla sin konkurrenskraft måste volymerna av järnmalmsprodukter öka. Idag är malmtransporterna i norra Sverige på järnväg och till sjöss nära att nå sitt kapacitetstak. För att klara det ökade transportbehovet och nya miljöreglerna bl a Svaveldirektivet måste malmhamnen i Luleå kunna ta emot större fartyg och Malmbanan mellan Luleå och Narvik få dubbelspår.

Luleå Hamn är utvald som en strategisk prioriterad hamn av EU. En investering i utbyggnaden av Luleå Hamn och Malmbanan säkrar Sveriges exportintäkter som är en viktig del av det svenska välståndet.

Tid och plats: 1 juli 2015, kl 15.30-17.00 på Maritim mötesplats, Hamngatan 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30749?redir=%23eidx_5

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS