Norrbotniabanan och Luleå hamn på Almedalsveckan 2015

2015-06-10

Under årets Almedalsvecka anordnar Norrbotten och Västerbotten en rad aktiviteter inom transportområdet för såväl järnväg som sjöfart. 

Norrbotniabanan inom ramen för den Botniska korridoren samt Luleå hamn anordnar seminarier för att belysa vikten av att säkerställa tillförlitliga och robusta gods- och passagerartransporter samt nyttan för hela Sverige i form av ökade skatteintäkter vid fullt utbyggd Botniska korridoren samt genomförda muddringsarbeten i Luleå hamn. 

Seminarium "På nya järnvägsspår mot framtiden?"

Seminariet arrangeras av den Botniska korridoren i samarbete med Näringslivets transportråd. Vad innebär en utbyggd järnväg för Sverige? Talar de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter på järnväg? Fler företag ser vikten av att transportera miljövänligt, men är det möjligt? Persontrafiken ökar, men restiderna förlängs eller saknas helt. Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? Såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan kommer presenteras under dagen.

Tid och plats: 29 juni 2015, 13.00-15.30 på Region Västerbottens lokaler intill Donners plats, Novgorodgränd 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26005?redir

Seminarium "Luleå hamn kan säkra exportintäkterna"

200 miljarder investeras i Norrbotten de kommande åren, vilket motsvarar 70 Friends Arena. I Norrbotten finns Sveriges mest expansiva exportföretag. För att mineralindustrin ska behålla sin konkurrenskraft måste volymerna av järnmalmsprodukter öka. Idag är malmtransporterna i norra Sverige på järnväg och till sjöss nära att nå sitt kapacitetstak. För att klara det ökade transportbehovet och nya miljöreglerna bl a Svaveldirektivet måste malmhamnen i Luleå kunna ta emot större fartyg och Malmbanan mellan Luleå och Narvik få dubbelspår.

Luleå Hamn är utvald som en strategisk prioriterad hamn av EU. En investering i utbyggnaden av Luleå Hamn och Malmbanan säkrar Sveriges exportintäkter som är en viktig del av det svenska välståndet.

Tid och plats: 1 juli 2015, kl 15.30-17.00 på Maritim mötesplats, Hamngatan 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30749?redir=%23eidx_5

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS