Norrbotniabanan och Luleå hamn på Almedalsveckan 2015

2015-06-10

Under årets Almedalsvecka anordnar Norrbotten och Västerbotten en rad aktiviteter inom transportområdet för såväl järnväg som sjöfart. 

Norrbotniabanan inom ramen för den Botniska korridoren samt Luleå hamn anordnar seminarier för att belysa vikten av att säkerställa tillförlitliga och robusta gods- och passagerartransporter samt nyttan för hela Sverige i form av ökade skatteintäkter vid fullt utbyggd Botniska korridoren samt genomförda muddringsarbeten i Luleå hamn. 

Seminarium "På nya järnvägsspår mot framtiden?"

Seminariet arrangeras av den Botniska korridoren i samarbete med Näringslivets transportråd. Vad innebär en utbyggd järnväg för Sverige? Talar de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter på järnväg? Fler företag ser vikten av att transportera miljövänligt, men är det möjligt? Persontrafiken ökar, men restiderna förlängs eller saknas helt. Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? Såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan kommer presenteras under dagen.

Tid och plats: 29 juni 2015, 13.00-15.30 på Region Västerbottens lokaler intill Donners plats, Novgorodgränd 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26005?redir

Seminarium "Luleå hamn kan säkra exportintäkterna"

200 miljarder investeras i Norrbotten de kommande åren, vilket motsvarar 70 Friends Arena. I Norrbotten finns Sveriges mest expansiva exportföretag. För att mineralindustrin ska behålla sin konkurrenskraft måste volymerna av järnmalmsprodukter öka. Idag är malmtransporterna i norra Sverige på järnväg och till sjöss nära att nå sitt kapacitetstak. För att klara det ökade transportbehovet och nya miljöreglerna bl a Svaveldirektivet måste malmhamnen i Luleå kunna ta emot större fartyg och Malmbanan mellan Luleå och Narvik få dubbelspår.

Luleå Hamn är utvald som en strategisk prioriterad hamn av EU. En investering i utbyggnaden av Luleå Hamn och Malmbanan säkrar Sveriges exportintäkter som är en viktig del av det svenska välståndet.

Tid och plats: 1 juli 2015, kl 15.30-17.00 på Maritim mötesplats, Hamngatan 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30749?redir=%23eidx_5

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS