Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment i Almedalen

2014-06-15

Den 2 juli arrangeras två seminarier i Almedalen:

1) Umeå-Vasa satsar - nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter (kl 08.00-08.45). Arrangörer bjuder på frukost.

2) Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge) (kl 09.40-12.00). Arrangörer bjuder på lunch.

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

Norrbotniabanegruppen och TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor arrangerar ett seminarium under Almedalen 2014 på temat:

 Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? 

2 juli kl 09.40-12.00, St Hansgatan 41, Visby, Gotland

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr?

Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och Europeiska kommissionen DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Program (uppdaterat 26 juni):

09.40-12.00+lunch. S:t Hansgatan 41, Region Västerbottens lokaler

Moderator Torbjörn Halvardsson, Företagarna Västerbotten.

- Välkomsanförande - Ewa-May Karlsson, vice ordförande Region Västerbotten 

- Motorways of the Sea/Sjömotorvägar - José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG Move.

-  Näringslivets transportråd Per Bondemark - Framtidens infrastruktur – näringslivets behov.

- Norrbotniabanan -  Elisabeth Sinclair, projektledare. 

- Midway Alignment - Mathias Lindström, projektledare och VD Kvarkenrådet

- Avslutande debatt. Medverkande är:

Stina Bergström (Mp)

Lotta Finstorp (M)

Helena Lindahl (C)

Anders Sellström (Kd)

Katarina Köhler (S)

Inbjudan 

För mer information kontakta:

Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen, +46 730 596010, elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB, +46 90 71 80 22, +46 70 326 12 60, isabella.forsgren@umea.se

Redan på morgonen kl 08.00-08.45  arrangerar
Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Umeå Kommun och Vasa stad i samarbete med näringslivet och regionala aktörer ett seminarium på temat:

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

  Sjöfartsforum; den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1

Medverkande:
Lennart Pettersson, Copenhagen Malmö Ports

Patrik Malka, Solutions Development, Wärtsilä 

José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG MOVE

Program

För mer information kontakta

 Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475 773963, mona.mansour@northsweden.eu

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS