Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment i Almedalen

2014-06-15

Den 2 juli arrangeras två seminarier i Almedalen:

1) Umeå-Vasa satsar - nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter (kl 08.00-08.45). Arrangörer bjuder på frukost.

2) Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge) (kl 09.40-12.00). Arrangörer bjuder på lunch.

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

Norrbotniabanegruppen och TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor arrangerar ett seminarium under Almedalen 2014 på temat:

 Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? 

2 juli kl 09.40-12.00, St Hansgatan 41, Visby, Gotland

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr?

Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och Europeiska kommissionen DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Program (uppdaterat 26 juni):

09.40-12.00+lunch. S:t Hansgatan 41, Region Västerbottens lokaler

Moderator Torbjörn Halvardsson, Företagarna Västerbotten.

- Välkomsanförande - Ewa-May Karlsson, vice ordförande Region Västerbotten 

- Motorways of the Sea/Sjömotorvägar - José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG Move.

-  Näringslivets transportråd Per Bondemark - Framtidens infrastruktur – näringslivets behov.

- Norrbotniabanan -  Elisabeth Sinclair, projektledare. 

- Midway Alignment - Mathias Lindström, projektledare och VD Kvarkenrådet

- Avslutande debatt. Medverkande är:

Stina Bergström (Mp)

Lotta Finstorp (M)

Helena Lindahl (C)

Anders Sellström (Kd)

Katarina Köhler (S)

Inbjudan 

För mer information kontakta:

Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen, +46 730 596010, elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB, +46 90 71 80 22, +46 70 326 12 60, isabella.forsgren@umea.se

Redan på morgonen kl 08.00-08.45  arrangerar
Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Umeå Kommun och Vasa stad i samarbete med näringslivet och regionala aktörer ett seminarium på temat:

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

  Sjöfartsforum; den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1

Medverkande:
Lennart Pettersson, Copenhagen Malmö Ports

Patrik Malka, Solutions Development, Wärtsilä 

José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG MOVE

Program

För mer information kontakta

 Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475 773963, mona.mansour@northsweden.eu

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS