Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment i Almedalen

2014-06-15

Den 2 juli arrangeras två seminarier i Almedalen:

1) Umeå-Vasa satsar - nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter (kl 08.00-08.45). Arrangörer bjuder på frukost.

2) Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge) (kl 09.40-12.00). Arrangörer bjuder på lunch.

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

Norrbotniabanegruppen och TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor arrangerar ett seminarium under Almedalen 2014 på temat:

 Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? 

2 juli kl 09.40-12.00, St Hansgatan 41, Visby, Gotland

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr?

Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och Europeiska kommissionen DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Program (uppdaterat 26 juni):

09.40-12.00+lunch. S:t Hansgatan 41, Region Västerbottens lokaler

Moderator Torbjörn Halvardsson, Företagarna Västerbotten.

- Välkomsanförande - Ewa-May Karlsson, vice ordförande Region Västerbotten 

- Motorways of the Sea/Sjömotorvägar - José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG Move.

-  Näringslivets transportråd Per Bondemark - Framtidens infrastruktur – näringslivets behov.

- Norrbotniabanan -  Elisabeth Sinclair, projektledare. 

- Midway Alignment - Mathias Lindström, projektledare och VD Kvarkenrådet

- Avslutande debatt. Medverkande är:

Stina Bergström (Mp)

Lotta Finstorp (M)

Helena Lindahl (C)

Anders Sellström (Kd)

Katarina Köhler (S)

Inbjudan 

För mer information kontakta:

Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen, +46 730 596010, elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB, +46 90 71 80 22, +46 70 326 12 60, isabella.forsgren@umea.se

Redan på morgonen kl 08.00-08.45  arrangerar
Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Umeå Kommun och Vasa stad i samarbete med näringslivet och regionala aktörer ett seminarium på temat:

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

  Sjöfartsforum; den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1

Medverkande:
Lennart Pettersson, Copenhagen Malmö Ports

Patrik Malka, Solutions Development, Wärtsilä 

José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG MOVE

Program

För mer information kontakta

 Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475 773963, mona.mansour@northsweden.eu

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS