Norrbotten i Almedalen

2014-06-15

Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå kommun samt Luleå hamn anordnar ett seminarium under Almedalsveckan 2014 på temat:

'200 miljarder investeras i Norrbotten – EU prioriterar regionens transportnät för framtiden'

Den 30 juni kl 8.00–9.45 på Maritimt Forum, Hamngatan 1 i Trädgården, Visby 

 

I Norrbotten finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag med gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.

Idag sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri, vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring och samhällsomvandling.

Gemensamt för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem, som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en investering. Däremot finns inte dessa satsningar med i Nationella transportplan 2014-2025. 

Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?

Program (uppdaterat 26 juni):

Moderator Helena Stålnert, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab samt chef för SVTs Aktuellt.

- Norrbottens betydelse för Sverige och Europa - Niklas Nordström, kommunalråd (s) Luleå och Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län.

- Norra Sveriges betydelse för den svenska exporten - Ewa Björling, handels- och nordisk samarbetsminister.

- Sveriges mineralstrategi och Norrbottens potential - Christina Lugnet, gruvsamordnare, näringsdepartementet.

- Metallgruvor och hållbar tillväxt - Per-Erik Lindvall, direktör LKAB, teknik och affärsutveckling.

- Northern Sweden within the European transport network - Helmut Adelsberger, Senior transportexpert och tidigare nationell expert vid Europeiska kommissionen.

- Sjöfartens roll i ett hållbart transportsystem - Roger Danell, vd Luleå hamn och Elias Wästberg, Senior Manager Public Affairs, Göteborgs hamn.

- Ett gränslöst perspektiv på Norrbotten - Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (s), finansutskottet och Johan Johansson, riksdagsledamot (m).

- Näringsliv och tillväxt i norra Sverige - Niklas Skår, Svenskt Näringsliv.

- Övergripande infrastrukturplanering - Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot (s) trafikutskottet och Einar Schuch, regionchef Trafikverket.

Anmälan sker på e-post till: almedalen@portlulea.com

Inbjudan

Program (uppdaterat 26 juni)

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials Internal Market), North Sweden European Office

+32 475 773963, +46 70 391 83 99, mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

I NORRBOTTEN finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag
med
gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns
möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner
ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.
IDAG sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har
högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder
kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri,
vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring
och samhällsomvandling.
GEMENSAMT för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem,
som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat
lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar
som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska
transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en
investering.
DÄREMOT finns inte dessa satsningar med i den Nationella transportplanen
2014-2025. Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest
expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?
MARITIMT FORUM, HAMNGATAN 1 I TRÄDGÅRDEN
Måndag 30 juni 8.00–9.45 inklusive kaffe och smörgås
MEDVERKAR gör bland annat SVEN-ERIK ÖSTERBERG landshövding Norrbotten •
NIKLAS NORDSTRÖM kommunalråd (s) Luleå • ROGER DANELL vd Luleå hamn
• Dipl.-Ing. Dr. HELMUT ADELSBERGER, Bryssel • PER-ERIK LINDVALL, direktör
LKAB • ELIAS WÄSTBERG, Public Affairs, Göteborgs hamn • ROZA GÜCLÜ HEDIN,
riksdagsledamot (s), trafikutskottet • SVEN-ERIK BUCHT, riksdagsledamot (s),
finansutskottet.

 

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS