Norrbotten i Almedalen

2014-06-15

Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå kommun samt Luleå hamn anordnar ett seminarium under Almedalsveckan 2014 på temat:

'200 miljarder investeras i Norrbotten – EU prioriterar regionens transportnät för framtiden'

Den 30 juni kl 8.00–9.45 på Maritimt Forum, Hamngatan 1 i Trädgården, Visby 

 

I Norrbotten finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag med gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.

Idag sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri, vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring och samhällsomvandling.

Gemensamt för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem, som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en investering. Däremot finns inte dessa satsningar med i Nationella transportplan 2014-2025. 

Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?

Program (uppdaterat 26 juni):

Moderator Helena Stålnert, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab samt chef för SVTs Aktuellt.

- Norrbottens betydelse för Sverige och Europa - Niklas Nordström, kommunalråd (s) Luleå och Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län.

- Norra Sveriges betydelse för den svenska exporten - Ewa Björling, handels- och nordisk samarbetsminister.

- Sveriges mineralstrategi och Norrbottens potential - Christina Lugnet, gruvsamordnare, näringsdepartementet.

- Metallgruvor och hållbar tillväxt - Per-Erik Lindvall, direktör LKAB, teknik och affärsutveckling.

- Northern Sweden within the European transport network - Helmut Adelsberger, Senior transportexpert och tidigare nationell expert vid Europeiska kommissionen.

- Sjöfartens roll i ett hållbart transportsystem - Roger Danell, vd Luleå hamn och Elias Wästberg, Senior Manager Public Affairs, Göteborgs hamn.

- Ett gränslöst perspektiv på Norrbotten - Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (s), finansutskottet och Johan Johansson, riksdagsledamot (m).

- Näringsliv och tillväxt i norra Sverige - Niklas Skår, Svenskt Näringsliv.

- Övergripande infrastrukturplanering - Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot (s) trafikutskottet och Einar Schuch, regionchef Trafikverket.

Anmälan sker på e-post till: almedalen@portlulea.com

Inbjudan

Program (uppdaterat 26 juni)

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials Internal Market), North Sweden European Office

+32 475 773963, +46 70 391 83 99, mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

I NORRBOTTEN finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag
med
gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns
möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner
ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.
IDAG sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har
högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder
kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri,
vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring
och samhällsomvandling.
GEMENSAMT för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem,
som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat
lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar
som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska
transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en
investering.
DÄREMOT finns inte dessa satsningar med i den Nationella transportplanen
2014-2025. Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest
expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?
MARITIMT FORUM, HAMNGATAN 1 I TRÄDGÅRDEN
Måndag 30 juni 8.00–9.45 inklusive kaffe och smörgås
MEDVERKAR gör bland annat SVEN-ERIK ÖSTERBERG landshövding Norrbotten •
NIKLAS NORDSTRÖM kommunalråd (s) Luleå • ROGER DANELL vd Luleå hamn
• Dipl.-Ing. Dr. HELMUT ADELSBERGER, Bryssel • PER-ERIK LINDVALL, direktör
LKAB • ELIAS WÄSTBERG, Public Affairs, Göteborgs hamn • ROZA GÜCLÜ HEDIN,
riksdagsledamot (s), trafikutskottet • SVEN-ERIK BUCHT, riksdagsledamot (s),
finansutskottet.

 

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS