Norrbotten i Almedalen

2014-06-15

Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå kommun samt Luleå hamn anordnar ett seminarium under Almedalsveckan 2014 på temat:

'200 miljarder investeras i Norrbotten – EU prioriterar regionens transportnät för framtiden'

Den 30 juni kl 8.00–9.45 på Maritimt Forum, Hamngatan 1 i Trädgården, Visby 

 

I Norrbotten finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag med gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.

Idag sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri, vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring och samhällsomvandling.

Gemensamt för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem, som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en investering. Däremot finns inte dessa satsningar med i Nationella transportplan 2014-2025. 

Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?

Program (uppdaterat 26 juni):

Moderator Helena Stålnert, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab samt chef för SVTs Aktuellt.

- Norrbottens betydelse för Sverige och Europa - Niklas Nordström, kommunalråd (s) Luleå och Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län.

- Norra Sveriges betydelse för den svenska exporten - Ewa Björling, handels- och nordisk samarbetsminister.

- Sveriges mineralstrategi och Norrbottens potential - Christina Lugnet, gruvsamordnare, näringsdepartementet.

- Metallgruvor och hållbar tillväxt - Per-Erik Lindvall, direktör LKAB, teknik och affärsutveckling.

- Northern Sweden within the European transport network - Helmut Adelsberger, Senior transportexpert och tidigare nationell expert vid Europeiska kommissionen.

- Sjöfartens roll i ett hållbart transportsystem - Roger Danell, vd Luleå hamn och Elias Wästberg, Senior Manager Public Affairs, Göteborgs hamn.

- Ett gränslöst perspektiv på Norrbotten - Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (s), finansutskottet och Johan Johansson, riksdagsledamot (m).

- Näringsliv och tillväxt i norra Sverige - Niklas Skår, Svenskt Näringsliv.

- Övergripande infrastrukturplanering - Roza Güclü Hedin, riksdagsledamot (s) trafikutskottet och Einar Schuch, regionchef Trafikverket.

Anmälan sker på e-post till: almedalen@portlulea.com

Inbjudan

Program (uppdaterat 26 juni)

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials Internal Market), North Sweden European Office

+32 475 773963, +46 70 391 83 99, mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

 

I NORRBOTTEN finns Sveriges mest lönsamma och expansiva exportföretag
med
gruvnäringen i spetsen. Branschorganisationen SveMin räknar med att det finns
möjlighet att trefaldiga gruvproduktionen till år 2025. För att dessa expansioner
ska kunna realiseras krävs effektiva transportsystem vilket EU uppmärksammat.
IDAG sker tillväxten i Sverige till stora delar i Norrbotten. Bara Stockholm har
högre bruttoregionprodukt, BRP per invånare än Norrbotten i landet. 200 miljarder
kronor kommer inom de kommande åren att investeras inom gruvor och industri,
vindkraft, datacenter, rymdindustri, besöksnäring
och samhällsomvandling.
GEMENSAMT för dessa industrier är att de är beroende av effektiva transportsystem,
som idag saknas främst inom järnväg och sjöfart. EU har identifierat
lösningen – Botniska korridoren. Idag innehåller korridoren flera flaskhalsar
som behöver åtgärdas. EU har prioriterat utbyggnaderna i sitt mest strategiska
transportnät TEN-T. Det innebär att EU kan finansiera upp till 30 procent av en
investering.
DÄREMOT finns inte dessa satsningar med i den Nationella transportplanen
2014-2025. Hur förstärker vi en av landets mest snabbväxande regioner och mest
expansiva exportindustriers fortsatta utveckling?
MARITIMT FORUM, HAMNGATAN 1 I TRÄDGÅRDEN
Måndag 30 juni 8.00–9.45 inklusive kaffe och smörgås
MEDVERKAR gör bland annat SVEN-ERIK ÖSTERBERG landshövding Norrbotten •
NIKLAS NORDSTRÖM kommunalråd (s) Luleå • ROGER DANELL vd Luleå hamn
• Dipl.-Ing. Dr. HELMUT ADELSBERGER, Bryssel • PER-ERIK LINDVALL, direktör
LKAB • ELIAS WÄSTBERG, Public Affairs, Göteborgs hamn • ROZA GÜCLÜ HEDIN,
riksdagsledamot (s), trafikutskottet • SVEN-ERIK BUCHT, riksdagsledamot (s),
finansutskottet.

 

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS