Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

2018-02-23

Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för transport- och infrastrukturprojekt i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. 

En första ansökningsomgång inom CEF-Transport Blending Call öppnade under våren 2017 och erbjöd då en budget på EUR 1 miljard. Till den andra ansökningsgenomgången som äger rum fram till den 12 april är budgeten utökad genom ett tillägg på EUR 350 miljoner tack vare nyprioriterande ansökningsmål för utveckling av ny teknologi och innovation.

Delfinansiering istället för bidrag

Finansieringsansökan inom CEF Blending Call skall kombinera bidrag med andra finansieringskällor för att stärka projekt kring infrastruktur och transporter, bland annat från offentliga finansinstitut, privat sektor samt även Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI. EFSI utgör kärnan i investeringsplanen för EU och används för att kraftsamla privata investeringar i EU-projekt som är underfinansierade.

Möjlighet att ansöka samt hur en ansökan går till

Nu finns det möjlighet att söka finansiering inom CEF Blending call med deadline den 12 april 2018. Tillgänglig budget är totalt EUR 350 miljoner som delas ut till projekt som valts ut av EU-kommissionen.

Ansökan ska göras utifrån ansökningshandlingar som finns på INEA:s hemsida. Om utlysningen kan tillämpas på ert arbete/ert projekt är det möjligt att förbereda en ansökan utifrån ert område som passar inom utlysningens ramar och angivna prioriteringar.  Denna ansökan ska även göras i anslutning med Finansdepartementet i Sverige för godkännande då projektet kretsar kring delade utgifter.

Ansökan skickas sedan in för utvärdering, detta moment planeras att sträcka sig fram till juli. EU-kommissionen meddelar sedan i september vilka projekt som har fått tillgång till det finansiella stödet för denna ansökningsperiod.

Kontakt:

Om ni har ytterligare funderingar kring ansökningen så kan ni kontakta Mona Mansour, Senior Advisor European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu

Ni hittar även mer information om den andra ansökningsgenomgången här.

Överskådlig information finns även i denna broschyr om ansökningsomgången.

Läs vår artikel om den första ansökningsgenomgången här.

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS