Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

2018-02-23

Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för transport- och infrastrukturprojekt i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. 

En första ansökningsomgång inom CEF-Transport Blending Call öppnade under våren 2017 och erbjöd då en budget på EUR 1 miljard. Till den andra ansökningsgenomgången som äger rum fram till den 12 april är budgeten utökad genom ett tillägg på EUR 350 miljoner tack vare nyprioriterande ansökningsmål för utveckling av ny teknologi och innovation.

Delfinansiering istället för bidrag

Finansieringsansökan inom CEF Blending Call skall kombinera bidrag med andra finansieringskällor för att stärka projekt kring infrastruktur och transporter, bland annat från offentliga finansinstitut, privat sektor samt även Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI. EFSI utgör kärnan i investeringsplanen för EU och används för att kraftsamla privata investeringar i EU-projekt som är underfinansierade.

Möjlighet att ansöka samt hur en ansökan går till

Nu finns det möjlighet att söka finansiering inom CEF Blending call med deadline den 12 april 2018. Tillgänglig budget är totalt EUR 350 miljoner som delas ut till projekt som valts ut av EU-kommissionen.

Ansökan ska göras utifrån ansökningshandlingar som finns på INEA:s hemsida. Om utlysningen kan tillämpas på ert arbete/ert projekt är det möjligt att förbereda en ansökan utifrån ert område som passar inom utlysningens ramar och angivna prioriteringar.  Denna ansökan ska även göras i anslutning med Finansdepartementet i Sverige för godkännande då projektet kretsar kring delade utgifter.

Ansökan skickas sedan in för utvärdering, detta moment planeras att sträcka sig fram till juli. EU-kommissionen meddelar sedan i september vilka projekt som har fått tillgång till det finansiella stödet för denna ansökningsperiod.

Kontakt:

Om ni har ytterligare funderingar kring ansökningen så kan ni kontakta Mona Mansour, Senior Advisor European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu

Ni hittar även mer information om den andra ansökningsgenomgången här.

Överskådlig information finns även i denna broschyr om ansökningsomgången.

Läs vår artikel om den första ansökningsgenomgången här.

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS