Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

2018-02-23

Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för transport- och infrastrukturprojekt i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. 

En första ansökningsomgång inom CEF-Transport Blending Call öppnade under våren 2017 och erbjöd då en budget på EUR 1 miljard. Till den andra ansökningsgenomgången som äger rum fram till den 12 april är budgeten utökad genom ett tillägg på EUR 350 miljoner tack vare nyprioriterande ansökningsmål för utveckling av ny teknologi och innovation.

Delfinansiering istället för bidrag

Finansieringsansökan inom CEF Blending Call skall kombinera bidrag med andra finansieringskällor för att stärka projekt kring infrastruktur och transporter, bland annat från offentliga finansinstitut, privat sektor samt även Europeiska fonden för strategiska investeringar EFSI. EFSI utgör kärnan i investeringsplanen för EU och används för att kraftsamla privata investeringar i EU-projekt som är underfinansierade.

Möjlighet att ansöka samt hur en ansökan går till

Nu finns det möjlighet att söka finansiering inom CEF Blending call med deadline den 12 april 2018. Tillgänglig budget är totalt EUR 350 miljoner som delas ut till projekt som valts ut av EU-kommissionen.

Ansökan ska göras utifrån ansökningshandlingar som finns på INEA:s hemsida. Om utlysningen kan tillämpas på ert arbete/ert projekt är det möjligt att förbereda en ansökan utifrån ert område som passar inom utlysningens ramar och angivna prioriteringar.  Denna ansökan ska även göras i anslutning med Finansdepartementet i Sverige för godkännande då projektet kretsar kring delade utgifter.

Ansökan skickas sedan in för utvärdering, detta moment planeras att sträcka sig fram till juli. EU-kommissionen meddelar sedan i september vilka projekt som har fått tillgång till det finansiella stödet för denna ansökningsperiod.

Kontakt:

Om ni har ytterligare funderingar kring ansökningen så kan ni kontakta Mona Mansour, Senior Advisor European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu

Ni hittar även mer information om den andra ansökningsgenomgången här.

Överskådlig information finns även i denna broschyr om ansökningsomgången.

Läs vår artikel om den första ansökningsgenomgången här.

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS