Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

2019-03-19

EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Den 13 mars antog EU-kommissionen nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS). Detta innebär ny teknologi som kommer att låta fordon ”prata” med varandra, väginfrastrukturen och med förare ute på vägarna. Kommunikationen kommer exempelvis kunna röra farliga situationer, vägarbeten, timingen på trafikljus, eller information som gör vägtransport säkrare, renare och mer effektivt. De nya reglerna följer ”proposals on clean mobility” och är ytterligare ett steg i moderniseringen av Europeiska mobilitetssektorn och i att förbereda denna för klimatneutralitet samt att röra sig mot EU:s långsiktiga mål att röra sig nära noll dödsfall eller allvarliga skador orsakade av olyckor i vägtransportsektorn till 2050.

De nya reglernas fördelar

De nya reglerna är ett viktigt steg i utvecklandet av kommunikation mellan fordon. Från och med i år kommer fordon, trafikskyltar och motorvägar utrustas med teknologin att skicka standardiserade meddelanden till alla som rör sig i trafiken runt dem. Reglerna fastslår även legala minimumkrav för interoperabiliteten mellan de olika samverkande intelligenta systemen som kommer att användas. Detta ska göra att alla utrustade instanser (fordon, trafikskyltar etc.) ska kunna utväxla meddelanden med varandra på ett säkert sätt i ett öppet nätverk. Reglerna ska se till att alla samverkande intelligenta transportsystem kan kommunicera med varandra, nu och i framtiden. Dock är inte reglerna obligatoriska vilket betyder att valet om att anamma teknologin fortfarande ligger hos förare, fordonstillverkare och vägoperatörer.

Det samverkande elementet – möjligt tack vare anslutning mellan fordon och mellan fordon och transportsektorns infrastruktur – förväntas att signifikant öka säkerheten på vägar, effektivitet i trafiken (undvika trafikstockning) samt att ge en bekvämlighet till förare, genom att hjälpa föraren att fatta välinformerade beslut och anpassa sig till trafiksituationen.

Tillgänglighet och kostnader för konsumenterna

C-ITS finns på marknaden och i trafiken redan idag, men i liten skala. Kommissionen framhåller dock att den teknologi som finns är säker och pålitlig. Under 2019 förväntas fordonstillverkare i EU att börja utrusta deras fordon – samt att vägoperatörer börjar utrusta sina vägar – med C-ITS-teknologi. Normalt kommer denna teknologi att integreras direkt i fordonet. Total kostnad uppskattas vara ca 300 euro, men detta pris förväntas att falla ju fler fordon som utrustas med teknologin.

Säkerhet vid datadelning

För att samverkande intelligenta transportsystem ska fungera på ett effektivt sätt, behöver förare och aktörer på vägarna vara uppmärksamma på varandras rörelser hela tiden. Därför kommer C-ITS att konstant skicka information till närliggande fordon (upp till en kilometer bort). För att begränsa mängden personlig data som skickas, är all data begränsad till endast det nödvändiga och inkluderar inte förarens identitet, eller vilket fordon det handlar om. Istället används en pseudonym, så att en aktör inte kan identifiera en annan. På detta vis ska de nya reglerna även göra att C-ITS-kommunikation har hög cybersäkerhet. Förare ska informeras om hur deras data processas och C-ITS ska kunna stängas av när som helst.

Läs mer om de nya reglerna för C-ITS.
EU-kommissionens ”Frågor och svar” angående C-ITS.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS