Nya riktlinjer om det fjärde järnvägspaketet

2015-10-16

Den 8 oktober enades ministerrådet om en ny allmän riktlinje för två förslag angående det fjärde järnvägspaketet: avregleringen av inrikes persontrafik på järnväg samt stärka styrningen av infrastruktur för järnväg.

Målet med de nya reglerna är att förbättra kvaliteten på järnvägstjänster genom att göra dessa mer dynamiska och kundorienterade. Meningen är dessutom att uppmuntra investeringar och innovation samt säkerställa en rättvis konkurrens på järnvägsmarknaden.

Genom förslagen ska tågföretag i hela EU ha samma tillgång till järnvägsnätet i alla EU-länder för att kunna bedriva passagerarverksamhet genom att antingen starta egna kommersiella tjänster för att konkurrera med andra aktörer, eller buda på offentlig upphandling av tjänster. Bland förslagen finns även skyddsåtgärder för att förhindra intressekonflikter samt öka transparensen i finansiella flöden mellan förvaltare av infrastruktur och tågoperatörer.

Ministerrådet enades om att konkurrensutsättning bör vara huvudregeln för offentlig upphandling av tjänster. Dock menar de att ett antal undantag från denna regel bör tillåta att avtal om allmän trafik kan tilldelas direkt. Dessa undantag behandlar problem, såsom lämpligheten i konkurrensutsättning för små marknader och behovet av att säkerställa långsiktig kontinuitet av tjänster inom offentlig järnvägstransport. Främst rör sig detta om att medlemsstaters myndigheter bör kunna välja att direkt tilldela avtal till en part om det är motiverat av både marknaden och nätverkens struktur och geografiska egenskaper.

Vidare anser ministerrådet att medlemsstaters organisatoriska strukturer redan till stor del stämmer överens med det presenterade förslagets målsättningar. Det finns däremot områden där viss problematik blivit uppmärksammat och där det anses att åtgärder bör riktas. Ett sådant potentiellt problem är risk för intressekonflikter eller överföringar av medel mellan förvaltare av infrastruktur och järnvägsföretag. 

Läs mer om det fjärde järnvägspaketet här

Läs mer om Ministerrådets riktlinje här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS