Pat Cox besöker årets Almedalsvecka

2017-06-26

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. 

I årets Almedalsvecka anordnas en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Ett späckat program toppas av medverkan från Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed, som i år besöker Almedalsveckan för samtal och diskussioner med transportinfrastrukturaktörer om det europeiska transportsystemet.

CEF

Många frågor står på spel inför 2018 då förhandlingarna inleds om långtidsbudgeten (MFF) för EU. Under 2017 förbereder EU-kommissionen revideringsförslag för förordningarna som styr såväl tematiskt innehåll som fördelning av budgetposter för de olika politikområdena, inbegripet förordningen för Connecting Europe Facility (CEF) för kommande programperiod. Inom ramen för denna revidering är det möjligt att införa ändringar i korridorsträckningar med innebörden bl a att ScanMed förlängs längst norrlandskusten. Connecting Europe Facility är EU:s finansieringsinstrument för genomförande av TEN-T under programperioden 2014-2020. CEF-förordningen fastställer föridentifierade sektioner inom stomnätet inklusive stomnätskorridorer vilka är prioriterade som föremål för medfinansiering.

Arctic foto MM

Foto: Mårten Edberg

Pat Cox medverkar på en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige:

Arctic Transport Café

Den 4 juli anordnar North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa. "Arctic Maritime Transport Café" hålls kl. 10.30-11.30 på Novgorodgränd 1, Region Västerbottens lokaler i Visby. Det är ett öppet seminarium och ingen föranmälan krävs. 

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

Den 4 juli medverkar Pat Cox och Mattias Landgren, statssekreterare hos Anna Johansson i "European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?". Seminariet anordnas av den Botniska korridoren och Näringslivets transportråd och hålls kl 15.15-16.30 på Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1 i Visby. 

Övriga programpunkter

Pat Cox medverkar i övrigt på seminarium om höghastighetståg som anordnas av Region Skåne, seminarium i Europahuset i Visby samt möten med Stockholm-Mälarregionen. 

Program och kontaktinformation om:

Arctic Transport Café

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS