Pat Cox besöker årets Almedalsvecka

2017-06-26

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. 

I årets Almedalsvecka anordnas en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Ett späckat program toppas av medverkan från Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed, som i år besöker Almedalsveckan för samtal och diskussioner med transportinfrastrukturaktörer om det europeiska transportsystemet.

CEF

Många frågor står på spel inför 2018 då förhandlingarna inleds om långtidsbudgeten (MFF) för EU. Under 2017 förbereder EU-kommissionen revideringsförslag för förordningarna som styr såväl tematiskt innehåll som fördelning av budgetposter för de olika politikområdena, inbegripet förordningen för Connecting Europe Facility (CEF) för kommande programperiod. Inom ramen för denna revidering är det möjligt att införa ändringar i korridorsträckningar med innebörden bl a att ScanMed förlängs längst norrlandskusten. Connecting Europe Facility är EU:s finansieringsinstrument för genomförande av TEN-T under programperioden 2014-2020. CEF-förordningen fastställer föridentifierade sektioner inom stomnätet inklusive stomnätskorridorer vilka är prioriterade som föremål för medfinansiering.

Arctic foto MM

Foto: Mårten Edberg

Pat Cox medverkar på en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige:

Arctic Transport Café

Den 4 juli anordnar North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa. "Arctic Maritime Transport Café" hålls kl. 10.30-11.30 på Novgorodgränd 1, Region Västerbottens lokaler i Visby. Det är ett öppet seminarium och ingen föranmälan krävs. 

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

Den 4 juli medverkar Pat Cox och Mattias Landgren, statssekreterare hos Anna Johansson i "European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?". Seminariet anordnas av den Botniska korridoren och Näringslivets transportråd och hålls kl 15.15-16.30 på Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1 i Visby. 

Övriga programpunkter

Pat Cox medverkar i övrigt på seminarium om höghastighetståg som anordnas av Region Skåne, seminarium i Europahuset i Visby samt möten med Stockholm-Mälarregionen. 

Program och kontaktinformation om:

Arctic Transport Café

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS