Pat Cox besöker årets Almedalsvecka

2017-06-26

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. 

I årets Almedalsvecka anordnas en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Ett späckat program toppas av medverkan från Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed, som i år besöker Almedalsveckan för samtal och diskussioner med transportinfrastrukturaktörer om det europeiska transportsystemet.

CEF

Många frågor står på spel inför 2018 då förhandlingarna inleds om långtidsbudgeten (MFF) för EU. Under 2017 förbereder EU-kommissionen revideringsförslag för förordningarna som styr såväl tematiskt innehåll som fördelning av budgetposter för de olika politikområdena, inbegripet förordningen för Connecting Europe Facility (CEF) för kommande programperiod. Inom ramen för denna revidering är det möjligt att införa ändringar i korridorsträckningar med innebörden bl a att ScanMed förlängs längst norrlandskusten. Connecting Europe Facility är EU:s finansieringsinstrument för genomförande av TEN-T under programperioden 2014-2020. CEF-förordningen fastställer föridentifierade sektioner inom stomnätet inklusive stomnätskorridorer vilka är prioriterade som föremål för medfinansiering.

Arctic foto MM

Foto: Mårten Edberg

Pat Cox medverkar på en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige:

Arctic Transport Café

Den 4 juli anordnar North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa. "Arctic Maritime Transport Café" hålls kl. 10.30-11.30 på Novgorodgränd 1, Region Västerbottens lokaler i Visby. Det är ett öppet seminarium och ingen föranmälan krävs. 

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

Den 4 juli medverkar Pat Cox och Mattias Landgren, statssekreterare hos Anna Johansson i "European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?". Seminariet anordnas av den Botniska korridoren och Näringslivets transportråd och hålls kl 15.15-16.30 på Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1 i Visby. 

Övriga programpunkter

Pat Cox medverkar i övrigt på seminarium om höghastighetståg som anordnas av Region Skåne, seminarium i Europahuset i Visby samt möten med Stockholm-Mälarregionen. 

Program och kontaktinformation om:

Arctic Transport Café

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS