Pat Cox-högnivåmöte i Luleå och Kiruna

2016-06-08

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besökte Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016.  Syftet var att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien och den europeiska Arktis.

På inbjudan av Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten besökte Pat Cox - europeisk samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed)- Luleå och Kiruna den 30 maj-1 juni 2016. Syftet med besöket var att presentera regionen och att belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare TEN-T:s stomnätskorridor SkandMed för att förbättra funktionen i det europeiska transportsystemet som helhet. 

En delegation med företrädare för lokal, regional och nationell nivå samt basindustri och universitet medverkade i högnivåbesöket som samordnades av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

- Infrastruktursatsningar i norra Sverige är en prioriterad fråga för oss och mötet med Pat Cox är en viktig del i ett långsiktigt arbete för bättre transportsystem i hela Europa, sade Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Samarbetet genom Midway Alignment för en förstärkning av förbindelsen mellan Umeå och Vasa är ytterligare en betydande del av arbetet för en mer tillgänglig region. 

Erik B och Pat C

Pat Cox håller anförande under högnivåbesöket i norra Sverige 30 maj-1 juni. Här i Luleå hamn.

- Här skapas en stor del av Sveriges välstånd när malmen från LKAB exporteras eller förädlas på plats till stål av SSAB. Nu arbetar vi för att övertyga EU och staten om att investera i en modern hamn och järnvägar för att transportera allt som produceras i norra Europa, förklarade Niklas Nordström (S), kommunalråd Luleå kommun. 

All Luleå

Deltagare vid högnivåmötet, Luleå

Jan Moström, vd LKAB, tog emot delegationen för dialog om logistik- och transportsystemet samt basindustrins roll för europeisk konkurrenskraft och tillväxt. Under mötet i Kiruna överlämnade Paal Iversen, Senior rådgivare på Samferdselsdepartementet, ett Letter of recommendation, signerat den Norges transportminister, till Pat Cox och med kopia till infrastrukturministern i Sverige och till EU-kommissionens DG MOVE. I brevet uttrycker den norska regeringen sitt stöd för den svenska regeringen vad gäller att utvidga TEN-T:s stomnätskorridor SkandMed med den Botniska korridoren längst norrlandskusten och Luleå hamn och vidare på Malmbanan till svensk-norska gränsen och Narviks hamn.

I Kiruna besökte delegationen LKAB:s besöksgruva samt lok- och vagnsverkstad. Kristina Zakrisson (S), kommunstyrelsens ordförande, Kiruna kommun tog emot på stadshuset för samtal kring stadsflytten, utmaningar i logistik och transportinfrastruktur och förutsättningarna för ledande globala bolag att verka från avlägset belägna områden i norra Skandinavien.

Stadshuset Kiruna

Kristina Zakrisson (S), kommunstyrelsens ordförande Kiruna kommun leder mötet för Pat Cox samt delegationen på stadshuset, Kiruna

Ett genomgående tema i diskussionerna i Luleå och Kiruna var det nyligen publicerade meddelandet om Arktis. Meddelandet sätter upp ramar för en EU-politik som skall syfta till att främja en hållbar utveckling i den europeiska Arktis. Bland annat föreslås en samordnad finansieringsstrategi för optimalt nyttjande av transportinfrastrukturnätet. Arbetet med att få till stånd en hållbar mutlimodalitet i systemet för såväl långväga- och korta transporter som för person- och godstrafik, bör enligt förslaget bedrivas i samarbete mellan EU:s institutioner, lokal, regional och nationell nivå i medlemsländerna och angränsande associerade länder samt industrin.

Pat Cox-besöket är en uppföljning av högnivåmötet som hölls den 3 juni 2015 i Köpenhamn för företrädare för politiken och industrin i Norrbotten och Västerbotten samt Pat Cox och EU-kommissionens DG MOVE, om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige kopplat till EU:s transportpolitik för TEN-T och hur EU skulle kunna vara engagerad i att länka våra transportstråk till SkandMed. 

Läs mer om: 

Högnivåmötet om transportinfrastrukturen i norr - 3 juni i Köpenhamn

"Joint Communication to the European Parliament and the Council - An integrated European Union policy for the Arctic"

In English

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS