Norrbotten och Västerbotten mötte EU transportansvariga

2017-04-26

Företrädare för politiken, industrin och akademi från Norrbotten och Västerbotten besökte Bryssel den 26 april för samtal om pågående arbete i regionen och i EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken samt finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar.

Niklas Sirén (V), Kiruna kommun, Niklas Nordström (S), Luleå kommun, Lorents Burman (S), Skellefteå kommun, Johan Söderling (S), Vännäs kommun samt Hannah Öhman, SmurfitKappa och Uday Kumar, Järnvägstekniskt centrum vid LTU, besökte Bryssel under en heldag den 26 april för att med företrädare för EU:s institutioner diskutera för regionen viktiga tillväxtfrågor. 

EP

Gruppfoto utanför Europaparlamentet - från vänster Niklas Nordström, Mona Mansour, Mårten Edberg, Niklas Sirén, Hanna Öhman, Johan Söderling, Uday Kumar och Lorents Burman

Delegationen träffade Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) samt tjänstemän på DG MOVE och ledamöter i Europaparlamentet Marita Ulvskog (Sysselsättningsutskottet), Jens Nilsson (Transportutskottet) och Jytte Guteland (Miljöustkottet). 

NS

Möte på North Sweden med Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed

Diskussionerna kretsade kring dels pågående och planerade aktiviteter i regionen bl a på de prioriterade sträckorna Northern Axis och Malmbanan samt på nord-sydliga stråken NBB och hela den Botniska korridoren och vid Luleå hamn och Midway Alignment Umeå-Vasa, och dels aktuella frågor vid EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken och ScanMed-korridoren i kommande programperiod samt nya sätt att finansiera infrastrukturinvesteringar. 

I synnerhet fördes diskussioner kring en förlängning av ScanMed-korridoren längst norrlandskusten och vidare över Malmbanan till Narvik och över Haparandabanan till svensk-finska gränsen. 

ScanMed

Karta - förlängning av ScanMed och North Sea-Baltic till norra Skandinavien

Gruppen samtalade vidare om innovationer och demonstrationsmiljöer i regionen inom järnvägsteknik samt industrins behov av välfungerande och tillförlitlig infrastruktur och effektiva logistiklösningar. 

Deltagare lyfte fram de analyser och studier som genomförts och nyligen presenterats och som pekar ut infrastruktursatsningar som avgörande för tillväxtskapande. Det avser exempelvis arbetet med Norrbottens arktiska plattform samt den process om utveckling av en EU-politik för Arktis som bedrivs av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och NSPA-regionerna. North Sweden presenterade likaså huvuddragen i OECD-studien för NSPA som presenterades tidigare i år i Bryssel. 

Fastän huvudfokus i mångt och mycket centrerade kring transportinfrastruktur fördes samtal även om andra frågor såsom miljö/energi och klimat, arbetsrätt, forskning och innovation samt tillståndet i unionen och EU:s framtid.

In English

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS