Norrbotten och Västerbotten mötte EU transportansvariga

2017-04-26

Företrädare för politiken, industrin och akademi från Norrbotten och Västerbotten besökte Bryssel den 26 april för samtal om pågående arbete i regionen och i EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken samt finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar.

Niklas Sirén (V), Kiruna kommun, Niklas Nordström (S), Luleå kommun, Lorents Burman (S), Skellefteå kommun, Johan Söderling (S), Vännäs kommun samt Hannah Öhman, SmurfitKappa och Uday Kumar, Järnvägstekniskt centrum vid LTU, besökte Bryssel under en heldag den 26 april för att med företrädare för EU:s institutioner diskutera för regionen viktiga tillväxtfrågor. 

EP

Gruppfoto utanför Europaparlamentet - från vänster Niklas Nordström, Mona Mansour, Mårten Edberg, Niklas Sirén, Hanna Öhman, Johan Söderling, Uday Kumar och Lorents Burman

Delegationen träffade Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) samt tjänstemän på DG MOVE och ledamöter i Europaparlamentet Marita Ulvskog (Sysselsättningsutskottet), Jens Nilsson (Transportutskottet) och Jytte Guteland (Miljöustkottet). 

NS

Möte på North Sweden med Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed

Diskussionerna kretsade kring dels pågående och planerade aktiviteter i regionen bl a på de prioriterade sträckorna Northern Axis och Malmbanan samt på nord-sydliga stråken NBB och hela den Botniska korridoren och vid Luleå hamn och Midway Alignment Umeå-Vasa, och dels aktuella frågor vid EU:s institutioner vad gäller utveckling av transportpolitiken och ScanMed-korridoren i kommande programperiod samt nya sätt att finansiera infrastrukturinvesteringar. 

I synnerhet fördes diskussioner kring en förlängning av ScanMed-korridoren längst norrlandskusten och vidare över Malmbanan till Narvik och över Haparandabanan till svensk-finska gränsen. 

ScanMed

Karta - förlängning av ScanMed och North Sea-Baltic till norra Skandinavien

Gruppen samtalade vidare om innovationer och demonstrationsmiljöer i regionen inom järnvägsteknik samt industrins behov av välfungerande och tillförlitlig infrastruktur och effektiva logistiklösningar. 

Deltagare lyfte fram de analyser och studier som genomförts och nyligen presenterats och som pekar ut infrastruktursatsningar som avgörande för tillväxtskapande. Det avser exempelvis arbetet med Norrbottens arktiska plattform samt den process om utveckling av en EU-politik för Arktis som bedrivs av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och NSPA-regionerna. North Sweden presenterade likaså huvuddragen i OECD-studien för NSPA som presenterades tidigare i år i Bryssel. 

Fastän huvudfokus i mångt och mycket centrerade kring transportinfrastruktur fördes samtal även om andra frågor såsom miljö/energi och klimat, arbetsrätt, forskning och innovation samt tillståndet i unionen och EU:s framtid.

In English

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS