Samråd: Hållbara och effektiva godstransporter

2014-02-14

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet samråd i syfte att få in information om hur ett nytt finansieringsprogram inom godstrafiksektorn kan utformas för att uppnå mål för innovativa och hållbara godstransporter inom TEN-T och CEF. Erfarenheter från Marco Polo-programmet eftersöks, samt även vilka behov som finns för ett nytt finansieringsprogram.

EU-kommissionen har tidigare använt programmet Marco Polo som ett instrument för att förbättra godstrafikens miljöpåverkan, trafikstockningar och förbättra förutsättningar för intermodala transporter. Ett nytt finansieringsprogram planeras för den nya programperioden 2014-2020. Till detta behöver EU-kommissionen underlag och har därför öppnat till samråd för hållbara och effektiva godstransporter. EU-kommissionen eftersöker information om hur utvecklingen är på transportmarknaden, vilka resultat som Marco Polo-programmet haft samt den nya transportpolitiska ram som fastställs bland annat genom de reviderade Trans-European Transport Network, TEN-T och  Connecting Europe Facility, CEF.

Samrådet riktar sig framförallt till företag, myndigheter, universitet, organisationer och övriga aktörer som har ett intresse av att förbättra godstransportsektorns effektivitet och hållbarhet.

Här deltar du

För mer information kontakta  Mona Mansour.

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS