Samråd: Hållbara och effektiva godstransporter

2014-02-14

Europeiska kommissionen har utlyst ett öppet samråd i syfte att få in information om hur ett nytt finansieringsprogram inom godstrafiksektorn kan utformas för att uppnå mål för innovativa och hållbara godstransporter inom TEN-T och CEF. Erfarenheter från Marco Polo-programmet eftersöks, samt även vilka behov som finns för ett nytt finansieringsprogram.

EU-kommissionen har tidigare använt programmet Marco Polo som ett instrument för att förbättra godstrafikens miljöpåverkan, trafikstockningar och förbättra förutsättningar för intermodala transporter. Ett nytt finansieringsprogram planeras för den nya programperioden 2014-2020. Till detta behöver EU-kommissionen underlag och har därför öppnat till samråd för hållbara och effektiva godstransporter. EU-kommissionen eftersöker information om hur utvecklingen är på transportmarknaden, vilka resultat som Marco Polo-programmet haft samt den nya transportpolitiska ram som fastställs bland annat genom de reviderade Trans-European Transport Network, TEN-T och  Connecting Europe Facility, CEF.

Samrådet riktar sig framförallt till företag, myndigheter, universitet, organisationer och övriga aktörer som har ett intresse av att förbättra godstransportsektorns effektivitet och hållbarhet.

Här deltar du

För mer information kontakta  Mona Mansour.

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS