Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

2018-03-07

EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

Den 2 maj i år kommer EU-kommissionen presentera förslag för EU:s långtidsbudget för nästa programperiod. I januari 2018 har EU-kommissionen utlyst samråd inom ett flertal politikområden varav ett samråd för att samla in åsikter kring de framtida EU-fonderna för strategisk infrastruktur. EU-kommissionen välkomnar åsikter på samrådet från berörda aktörer senast den 8 mars. 

SAMRÅD

Du hittar enkäten här:

Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

Läs North Swedens svar på samrådet här:

North Sweden:s svar på samrådet om strategiska investeringar

Hör av dig vid frågor om samrådet till Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden.

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS