Samråd om infrastrukturplanering och – investeringar på alla styrelsenivåer

2015-04-14

Detta samråd genomförs av Regionkommittén (ReK) i samarbete med OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Om du fyller i frågeformuläret har du en unik möjlighet att på EU-nivå och internationell nivå föra fram dina lokala och regionala myndigheters synpunkter på de utmaningar som ni ställs inför vid investeringar.

Lokala och regionala myndigheter stod för mer än två tredjedelar av de totala offentliga investeringarna i EU under 2013. Det blir dock allt svårare för dem att finansiera infrastrukturprojekt med hänsyn till de rådande budgetåtstramningarna. Med tanke på de enorma infrastrukturbehoven är det viktigt att öka förståelsen av vilka utmaningar de ställs inför och dra lärdom av god praxis.

Frågeformuläret bygger på de viktigaste frågorna i OECD:s rekommendation om effektiva offentliga investeringar på alla styresnivåer som antogs av OECD under 2014 och stöds av Regionkommittén.

Resultatet från undersökningen
Resultaten från undersökningen kommer att läggas fram i juni 2015 av OECD och Regionkommittén i en sammanfattande rapport som skickas ut till alla deltagare. 

Resultaten kommer också att bidra till ReK:s övervakningsverksamhet och politiska verksamhet i samband med starten för de europeiska struktur- och investeringsfondernas operativa program för 2014–2020 (det elfte tematiska målet om administrativ kapacitet), genomförandet av Junckers investeringsplan och den pågående översynen av Europa 2020-strategin. Under 2015 kommer verksamheten att omfatta politiska debatter och utbyte av god praxis, bland annat särskilda workshoppar. Resultaten från denna verksamhet kommer att sammanfattas i ReK:s sjätte övervakningsrapport om Europa 2020-strategin (oktober 2015).

Vem ska besvara frågeformuläret?
Frågeformuläret bör besvaras av företrädare för lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för planering, finansiering eller genomförande av investeringar (tjänstemän, politiker eller andra).

Praktisk information:

 • Undersökningen pågår till den 29 maj 2015.
 • Det tar högst 15–20 minuter att besvara frågorna.
 • Du kan fylla i frågeformuläret på något av de officiella EU-språken.


Enkäten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS