Samråd reviderade kriterier för statsstöd till hamnar och flygplatser

2016-10-18

EU-kommissionen har öppnat det andra samrådet angående statsstöd till hamnar och flygplatser. Det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) och det uppdaterade förslaget med reviderade kriterier för undantag av EU:s regler av statligt stöd. Förslaget syftar till att underlätta offentliga investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt samtidigt som man bevarar konkurrensen.

I vanliga fall är statsstöd, med vilket avses allt offentligt stöd, förbjudet enligt EU:s fördrag, men inte om det statliga stödet bidrar till att uppnå vissa gemensamma mål inom EU. Genom att lägga till stöd för hamnar och flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) kommer medlemsländer inte behöva notifiera EU-kommissionen inför varje stödåtgärder på området vilket kommer minska de administrativ börda och kostnader samt göra genomförande av projekt snabbare menar EU-kommissionen.

Av alla statliga stödåtgärder implementeras idag ungefär 90 % under GBER (en årlig summa på ca 33 miljarder euro under år 2015). Medlemsländer som föranmält statliga stödåtgärder till EU-kommissionen har i och med GBER kraftigt minskat från 578 år 2013 till 192 år 2015. Det är baerat på detta som EU-kommissionen vill utvidga GBER till att även täcka investeringar i hamnar och flygplatser.

EU-kommissionens förslag innebär bland annat att investeringar genom statsstöd i hamnar under 100 miljoner euro inte kommer behöva meddelas i förväg till EU-kommissionen, även investeringar i små regionala flygplatser (mindre än 3 miljoner passagerare per år) kommer inte behöva meddelas i förväg. Ytterligare förenklingar kommer ges till väldigt små investeringar i hamnar (under 5 miljoner euro för kusthamnar och 2 miljoner euro för inlandshamnar) samt stöd till väldigt små flygplatser (mindre än 150 000 passagerare per år).

Detta är det andra offentliga samrådet. Det första offentliga samrådet hölls under våren 2016. För att läsa mer om detta samrådet samt inlämnade synpunkter på det första samrådets inkomna svar läs mer här

För mer information kontakta:
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, ansvarig för området inre marknad och statsstöd samt transportpolitik.

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS