Samråd reviderade kriterier för statsstöd till hamnar och flygplatser

2016-10-18

EU-kommissionen har öppnat det andra samrådet angående statsstöd till hamnar och flygplatser. Det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) och det uppdaterade förslaget med reviderade kriterier för undantag av EU:s regler av statligt stöd. Förslaget syftar till att underlätta offentliga investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt samtidigt som man bevarar konkurrensen.

I vanliga fall är statsstöd, med vilket avses allt offentligt stöd, förbjudet enligt EU:s fördrag, men inte om det statliga stödet bidrar till att uppnå vissa gemensamma mål inom EU. Genom att lägga till stöd för hamnar och flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) kommer medlemsländer inte behöva notifiera EU-kommissionen inför varje stödåtgärder på området vilket kommer minska de administrativ börda och kostnader samt göra genomförande av projekt snabbare menar EU-kommissionen.

Av alla statliga stödåtgärder implementeras idag ungefär 90 % under GBER (en årlig summa på ca 33 miljarder euro under år 2015). Medlemsländer som föranmält statliga stödåtgärder till EU-kommissionen har i och med GBER kraftigt minskat från 578 år 2013 till 192 år 2015. Det är baerat på detta som EU-kommissionen vill utvidga GBER till att även täcka investeringar i hamnar och flygplatser.

EU-kommissionens förslag innebär bland annat att investeringar genom statsstöd i hamnar under 100 miljoner euro inte kommer behöva meddelas i förväg till EU-kommissionen, även investeringar i små regionala flygplatser (mindre än 3 miljoner passagerare per år) kommer inte behöva meddelas i förväg. Ytterligare förenklingar kommer ges till väldigt små investeringar i hamnar (under 5 miljoner euro för kusthamnar och 2 miljoner euro för inlandshamnar) samt stöd till väldigt små flygplatser (mindre än 150 000 passagerare per år).

Detta är det andra offentliga samrådet. Det första offentliga samrådet hölls under våren 2016. För att läsa mer om detta samrådet samt inlämnade synpunkter på det första samrådets inkomna svar läs mer här

För mer information kontakta:
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, ansvarig för området inre marknad och statsstöd samt transportpolitik.

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS