Samråd reviderade kriterier för statsstöd till hamnar och flygplatser

2016-10-18

EU-kommissionen har öppnat det andra samrådet angående statsstöd till hamnar och flygplatser. Det gäller den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) och det uppdaterade förslaget med reviderade kriterier för undantag av EU:s regler av statligt stöd. Förslaget syftar till att underlätta offentliga investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt samtidigt som man bevarar konkurrensen.

I vanliga fall är statsstöd, med vilket avses allt offentligt stöd, förbjudet enligt EU:s fördrag, men inte om det statliga stödet bidrar till att uppnå vissa gemensamma mål inom EU. Genom att lägga till stöd för hamnar och flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) kommer medlemsländer inte behöva notifiera EU-kommissionen inför varje stödåtgärder på området vilket kommer minska de administrativ börda och kostnader samt göra genomförande av projekt snabbare menar EU-kommissionen.

Av alla statliga stödåtgärder implementeras idag ungefär 90 % under GBER (en årlig summa på ca 33 miljarder euro under år 2015). Medlemsländer som föranmält statliga stödåtgärder till EU-kommissionen har i och med GBER kraftigt minskat från 578 år 2013 till 192 år 2015. Det är baerat på detta som EU-kommissionen vill utvidga GBER till att även täcka investeringar i hamnar och flygplatser.

EU-kommissionens förslag innebär bland annat att investeringar genom statsstöd i hamnar under 100 miljoner euro inte kommer behöva meddelas i förväg till EU-kommissionen, även investeringar i små regionala flygplatser (mindre än 3 miljoner passagerare per år) kommer inte behöva meddelas i förväg. Ytterligare förenklingar kommer ges till väldigt små investeringar i hamnar (under 5 miljoner euro för kusthamnar och 2 miljoner euro för inlandshamnar) samt stöd till väldigt små flygplatser (mindre än 150 000 passagerare per år).

Detta är det andra offentliga samrådet. Det första offentliga samrådet hölls under våren 2016. För att läsa mer om detta samrådet samt inlämnade synpunkter på det första samrådets inkomna svar läs mer här

För mer information kontakta:
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, ansvarig för området inre marknad och statsstöd samt transportpolitik.

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS