Transport och råvaror i norr

2012-04-25

120425-råvaruseminariumDen 24 april arrangerade North Sweden, tillsammans med nätverket NSPA samt regionkontor i Bryssel som är engagerad i Botniska korridoren, ett seminarium på Europaparlamentet med inriktning på råvaror och transporter i norra Europa. Värdar för seminariet var europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Liisa Jaakonsaari.

Syftet med seminariet var att lyfta det mervärde och de möjligheter som den Botniska korridoren skapar, inte endast till de omkringliggande regionerna men även till övriga Europa, i egenskap av mineraler och skog som är viktiga för den europeiska marknaden. 

De cirka 50 seminariedeltagarna fick möjligheten att lyssna på två representanter från EU-kommissionen, Jean-Eric Paquet, GD transport och rörlighet, talade om TEN-T och konstaterade att utan det professionella regionala arbetet för Botniska Korridoren gentemot EU hade den aldrig kunnat komma med i deras förslag. Maria Spilopoulou-Kaparis, GD näringsliv, talade om den ökande globala efterfrågan av metaller och mineraler som kräver nya innovationer inom gruvnäringen och pekade, bland annat, ut Norrbotniabanan som en viktig länk för en hållbar tillgång på råvaror.

Seminariet bjöd även på talare från näringslivet och regionala myndigheter där det övergripande budskapet var att norra Europa är viktigt för övriga delarna av EU och att investeringar i norra Europas infrastruktur krävs för att skapa en hållbar regional tillväxt samt för att tillgodose det ökande behovet av råvaror.

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, avslutade seminariet med det Lennart Gustavsson, ordförande för Georange, sade tidigare under dagen: Det är inte bara en fråga om att skeppa råvaror från norr till söder, utan om att verkligen få med hela EU på kartan, också de nordligaste delarna.

Läs en sammanfattande rapport från seminariet här

Programmet för seminariet hittar ni här

För mer information kontakta Mona Mansour

/Joel Larsson & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS