Transport och råvaror i norr

2012-04-25

120425-råvaruseminariumDen 24 april arrangerade North Sweden, tillsammans med nätverket NSPA samt regionkontor i Bryssel som är engagerad i Botniska korridoren, ett seminarium på Europaparlamentet med inriktning på råvaror och transporter i norra Europa. Värdar för seminariet var europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Liisa Jaakonsaari.

Syftet med seminariet var att lyfta det mervärde och de möjligheter som den Botniska korridoren skapar, inte endast till de omkringliggande regionerna men även till övriga Europa, i egenskap av mineraler och skog som är viktiga för den europeiska marknaden. 

De cirka 50 seminariedeltagarna fick möjligheten att lyssna på två representanter från EU-kommissionen, Jean-Eric Paquet, GD transport och rörlighet, talade om TEN-T och konstaterade att utan det professionella regionala arbetet för Botniska Korridoren gentemot EU hade den aldrig kunnat komma med i deras förslag. Maria Spilopoulou-Kaparis, GD näringsliv, talade om den ökande globala efterfrågan av metaller och mineraler som kräver nya innovationer inom gruvnäringen och pekade, bland annat, ut Norrbotniabanan som en viktig länk för en hållbar tillgång på råvaror.

Seminariet bjöd även på talare från näringslivet och regionala myndigheter där det övergripande budskapet var att norra Europa är viktigt för övriga delarna av EU och att investeringar i norra Europas infrastruktur krävs för att skapa en hållbar regional tillväxt samt för att tillgodose det ökande behovet av råvaror.

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, avslutade seminariet med det Lennart Gustavsson, ordförande för Georange, sade tidigare under dagen: Det är inte bara en fråga om att skeppa råvaror från norr till söder, utan om att verkligen få med hela EU på kartan, också de nordligaste delarna.

Läs en sammanfattande rapport från seminariet här

Programmet för seminariet hittar ni här

För mer information kontakta Mona Mansour

/Joel Larsson & Mona Mansour

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS