Transport och råvaror i norr

2012-04-25

120425-råvaruseminariumDen 24 april arrangerade North Sweden, tillsammans med nätverket NSPA samt regionkontor i Bryssel som är engagerad i Botniska korridoren, ett seminarium på Europaparlamentet med inriktning på råvaror och transporter i norra Europa. Värdar för seminariet var europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Liisa Jaakonsaari.

Syftet med seminariet var att lyfta det mervärde och de möjligheter som den Botniska korridoren skapar, inte endast till de omkringliggande regionerna men även till övriga Europa, i egenskap av mineraler och skog som är viktiga för den europeiska marknaden. 

De cirka 50 seminariedeltagarna fick möjligheten att lyssna på två representanter från EU-kommissionen, Jean-Eric Paquet, GD transport och rörlighet, talade om TEN-T och konstaterade att utan det professionella regionala arbetet för Botniska Korridoren gentemot EU hade den aldrig kunnat komma med i deras förslag. Maria Spilopoulou-Kaparis, GD näringsliv, talade om den ökande globala efterfrågan av metaller och mineraler som kräver nya innovationer inom gruvnäringen och pekade, bland annat, ut Norrbotniabanan som en viktig länk för en hållbar tillgång på råvaror.

Seminariet bjöd även på talare från näringslivet och regionala myndigheter där det övergripande budskapet var att norra Europa är viktigt för övriga delarna av EU och att investeringar i norra Europas infrastruktur krävs för att skapa en hållbar regional tillväxt samt för att tillgodose det ökande behovet av råvaror.

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, avslutade seminariet med det Lennart Gustavsson, ordförande för Georange, sade tidigare under dagen: Det är inte bara en fråga om att skeppa råvaror från norr till söder, utan om att verkligen få med hela EU på kartan, också de nordligaste delarna.

Läs en sammanfattande rapport från seminariet här

Programmet för seminariet hittar ni här

För mer information kontakta Mona Mansour

/Joel Larsson & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS