Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan om infrastruktur för förnybart bränsle

2014-03-20

Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan för projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU" (BioGaC). Projektets mål är att ta fram ett upplägg för en smart och kostnadseffektiv marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

Konsortiet, som leds av Skellefteå kommun och med projektpartners BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB, har lämnat in en ansökan till EU:s program TEN-T. 

I Övre Norrland och Mellersta Norrland finns det goda förutsättningar för att lokalt kunna producera fordonsgas. Projektmålet är att ta fram ett upplägg för hur man kan säkerställa en snabb marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

- Att BioFuel Regions medlemmar samverkar längs hela kusten på det här sättet gör att vi kan dra nytta av den kompetens som vi faktiskt har i regionen i dag. Att introducera ett nytt bränsle kräver både affärssamverkan och kompetensutbyte. Det kommer vi arbeta med i det här projektet säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region.

Projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU" (BioGaC), kommer att titta på hur marknaderna biogas och fordonsgas kan byggas i norra Sverige på ett så smart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Norra Sverige behöver fler alternativa drivmedel för att klara oss i konkurrensen med resten av Europa. Det här är viktigt när vi nu går in i en tid med högre medvetenhet kring transporter, stigande bränslepriser och klimatpåverkan. BioGaC är tänkt mynna ut i att de två befintliga tankstationerna för fordonsgas i regionen får en bättre kapacitet och att två nya tankställen kommer till.  

- Skellefteå kommun har en vision att vi ska bli 80 000 invånare 2030. Då behöver vi fortsätta utvecklingen med att skapa en god miljö. Det är ett bra tillfälle att bygga den backup som vi behöver om biogasverket får leveransproblem.  Vi behöver fler tankställen för att utveckla användningen av biogas för taxi, bussar och arbetsfordon med en anläggning som gärna drivs av entreprenörer, säger Gösta Westin, avdelningschef tekniska kontoret Skellefteå kommun.

Projektets totala budget är på ca 40 miljoner kronor varav hälften söks från EU-kommissionen och TEN-T. Ansökan skickades in den 11 mars 2014 och beslut från EU väntas under junimånad. 

För mer information kontakta: 

Gustaf Ulander
, Utredare, European Office, Skellefteå kommun

+46 (0)910 73 46 40
; +46 (0)70 238 46 40

gustaf.ulander@skelleftea.se 

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare, BioFuel Region
+46 (0)70 615 05 05
anna.albinsson@biofuelregion.se

Läs mer om BioFuel Region här

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS