Sök till European Transport Innovation Challenge 2017!

2017-04-10

Den 29 mars lanserade EU-kommissionen European Transport Innovation Challenge 2017 för unga entreprenörer inom transportsektorn.

Unga entreprenörer bjuds in för att berätta om sina idéer kring förbättringar inom områdena transport och mobilitet, där nyckelordet är innovation. Det är särskilt inspirationstänkande EU-kommissionen  letar efter; det behöver inte nödvändigtvis vara ett komplett forskningsprojekt.

EU-kommissionen kommer att belöna upp till 12 unga innovatörer mellan 18-35 med en inbjudan till Strasbourg för att delta på ITS kongressen i juni. Utöver gratis resa och boende, samt möjligheten till att nätverka med framstående profiler inom smartatransporter i Europa, kommer vinnarna att få personlig vägledning i hur de ska arbeta vidare med sina projekt på ett mentorskapsworkshop. Tävlingen är öppen både för individuell tävlan, inklusive de som arbetar för transportorganisationer, och SME: grupper.

Ansökan ska vara på max 1500 ord och deadline för att lämna in ansökan är den 2 maj.

För mer information

Läs mer och anmäl dig här: ITS-kongressen 

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS