Sök till European Transport Innovation Challenge 2017!

2017-04-10

Den 29 mars lanserade EU-kommissionen European Transport Innovation Challenge 2017 för unga entreprenörer inom transportsektorn.

Unga entreprenörer bjuds in för att berätta om sina idéer kring förbättringar inom områdena transport och mobilitet, där nyckelordet är innovation. Det är särskilt inspirationstänkande EU-kommissionen  letar efter; det behöver inte nödvändigtvis vara ett komplett forskningsprojekt.

EU-kommissionen kommer att belöna upp till 12 unga innovatörer mellan 18-35 med en inbjudan till Strasbourg för att delta på ITS kongressen i juni. Utöver gratis resa och boende, samt möjligheten till att nätverka med framstående profiler inom smartatransporter i Europa, kommer vinnarna att få personlig vägledning i hur de ska arbeta vidare med sina projekt på ett mentorskapsworkshop. Tävlingen är öppen både för individuell tävlan, inklusive de som arbetar för transportorganisationer, och SME: grupper.

Ansökan ska vara på max 1500 ord och deadline för att lämna in ansökan är den 2 maj.

För mer information

Läs mer och anmäl dig här: ITS-kongressen 

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS