Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag

2014-02-23

Europeiska kommissionen antog den 20 februari EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Enligt initierade källor var det en hård kamp in i det sista för att rädda möjligheterna till stöd för svenska regionala flygplatser. Beslutet innebär att  alla icke-statliga flygplaster i norra Sverige kan även fortsättningsvis ta emot regionalt och lokalt stöd. 

- Hade inte kommissionens förslag till riktlinjer ändrats så hade det inneburit att tre av Norrbottens fem flygplatser fått stänga, säger Kent Ögren (S), Landstingsråd, Norrbottens läns landsting. 

Undantag från EU:s stadsstödsregler kan via ett nationellt beslut ges till flygplatser med under 200 000 resenärer per år, med ekonomiskt regionalt intresse av avgörande betydelse (Services of General Economic Interest, SGEI). Bakgrunden till att kommissionen tidigare velat hindra stöd till flygplatser är att de kan ge en osund konkurrensfördel. 

Flygplatser med under 700 000 resenärer får även fortsatt stöd i fem år till utan åtgärder, dock bara till 80 procent mot dagens 100 procent stöd. Övriga flygplatser får tio års undantag, men skall successivt fasas ut. Detta gäller även de flygplatser med under 700 000 resenärer efter de första fem åren utan utfasning.

För flygplatser som betjänar regioner som riskerar att bli isolerade och definieras ha ett allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och kan också få undantag, efter anmälan och godkännande av Europeiska kommissionen (för flygplatser under 200 000 är det dock ett rent nationellt beslut enligt ovan).

Investeringsstöd till flygplatser på avlägsna platser, där de fyller en viktig funktion och är nödvändig för tillgängligheten i regionen kan också godkännas. För flygplatser med färre än 1 miljon resenärer kan investeringsstödet uppgå till 75 procent och för glesbefolkade regioner upp till 95 procent, därtill kan uppstartsbidrag fortsatt ges till flygbolag i glesbefolkade regioner.

North Sweden har agerat kraftfullt i samverkan med bl a EFNS, CPMR och AER för att få till stånd  undantagsregler i Europeiska kommissionens förslag.  Detta då flygplatserna i norra Sverige med sina geografiskt stora avstånd inte utsätts för konkurrens.  Kommissionens nu antagna riktlinjer innebär att alla flygplatser i Norrbotten och Västerbotten även i fortsättningen kan ta emot regionalt och lokalt stöd för investeringar och drift.

- Det här visar att den gemensamma rösten från norra Sverige har betydelse, säger Erik Bergkvist (S), Regionråd, Region Västerbotten.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office.

EFNS synpunkter på de förslagna EU-riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (31 augusti 2013)

CPMR - Consultation on state aid to airports and airlines (26/27 september 2013)

AER - Position on EC Guidelines on state aid  (24 september 2013)

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS