Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag

2014-02-23

Europeiska kommissionen antog den 20 februari EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Enligt initierade källor var det en hård kamp in i det sista för att rädda möjligheterna till stöd för svenska regionala flygplatser. Beslutet innebär att  alla icke-statliga flygplaster i norra Sverige kan även fortsättningsvis ta emot regionalt och lokalt stöd. 

- Hade inte kommissionens förslag till riktlinjer ändrats så hade det inneburit att tre av Norrbottens fem flygplatser fått stänga, säger Kent Ögren (S), Landstingsråd, Norrbottens läns landsting. 

Undantag från EU:s stadsstödsregler kan via ett nationellt beslut ges till flygplatser med under 200 000 resenärer per år, med ekonomiskt regionalt intresse av avgörande betydelse (Services of General Economic Interest, SGEI). Bakgrunden till att kommissionen tidigare velat hindra stöd till flygplatser är att de kan ge en osund konkurrensfördel. 

Flygplatser med under 700 000 resenärer får även fortsatt stöd i fem år till utan åtgärder, dock bara till 80 procent mot dagens 100 procent stöd. Övriga flygplatser får tio års undantag, men skall successivt fasas ut. Detta gäller även de flygplatser med under 700 000 resenärer efter de första fem åren utan utfasning.

För flygplatser som betjänar regioner som riskerar att bli isolerade och definieras ha ett allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och kan också få undantag, efter anmälan och godkännande av Europeiska kommissionen (för flygplatser under 200 000 är det dock ett rent nationellt beslut enligt ovan).

Investeringsstöd till flygplatser på avlägsna platser, där de fyller en viktig funktion och är nödvändig för tillgängligheten i regionen kan också godkännas. För flygplatser med färre än 1 miljon resenärer kan investeringsstödet uppgå till 75 procent och för glesbefolkade regioner upp till 95 procent, därtill kan uppstartsbidrag fortsatt ges till flygbolag i glesbefolkade regioner.

North Sweden har agerat kraftfullt i samverkan med bl a EFNS, CPMR och AER för att få till stånd  undantagsregler i Europeiska kommissionens förslag.  Detta då flygplatserna i norra Sverige med sina geografiskt stora avstånd inte utsätts för konkurrens.  Kommissionens nu antagna riktlinjer innebär att alla flygplatser i Norrbotten och Västerbotten även i fortsättningen kan ta emot regionalt och lokalt stöd för investeringar och drift.

- Det här visar att den gemensamma rösten från norra Sverige har betydelse, säger Erik Bergkvist (S), Regionråd, Region Västerbotten.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office.

EFNS synpunkter på de förslagna EU-riktlinjerna för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (31 augusti 2013)

CPMR - Consultation on state aid to airports and airlines (26/27 september 2013)

AER - Position on EC Guidelines on state aid  (24 september 2013)

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS