Sverige fortsatt topp-rankad inom transport i EU

2016-11-02

27 oktober presenterade EU-kommissionen EU:s resultattavla för transporter 2016 där medlemsländers prestationer sammanställs och rankas utefter 30 olika transportrelaterade kategorier. Sverige befinner sig på en andra plats, efter Nederländerna som toppar resultattavlan.

EU-kommissionen har tittat på 30 indikatorer som antal döda i trafiken, överträdelseförfaranden mot medlemslandet gällande transportfrågor, andel förnyelsebart bränsle, investeringar, infrastruktur och trafikstockningar.

Sverige i topp

Sverige hamnar i år på en andra plats, samma ranking som föregående året. Anledningen till Sveriges topplats är dess position som topp tre inom trafiksäkerhet, näst högsta andelen av förnyelsebar energi inom transportbränsle, samt är det land med fjärde bästa andelen nya bilar som använder sig av alternativa bränslen. Undersökning visar dock att konsumenterna har ett lågt förtroende för järnvägen och inte är nöjda med Sveriges transportmedel som drar ned det svenska betyget för transportkvalitén jämfört med EU:s generella snitt i kundnöjdhet. Att Sverige inte har någon höghastighetsräls drar även ner snittet.

Via resultattavlan kan du följa länders utveckling över tid och ska fungera som ett hjälpmedel för medlemsstaterna att se över vilka områden som behöver prioriteras i framtiden. Medlemsländerna rankas utefter deras placeringar, detta summeras och i resultattavlan ser vi ländernas totalplacering.

Utöver medlemsstaters prestationer kan även resultaten sorteras och jämföras utefter kategorier:

-       inre marknad

-       investeringar och infrastruktur

-       energiunion och innovation

-       människor/medborgare

Inom hela EU visas framsteg inom flera sektioner. Främst inom hållbara och miljövänliga transportsätt, EU-kommissionen visar även en ökning i kundnöjdhet och andelen arbetande kvinnor inom transportsektorn. Via Connecting Europe Facility (CEF) och EU-kommissionens investeringsplan för Europa genomförs många investeringar i Europas infrastruktur. Detta är stora och tidskrävande projekt, vilket gör det svårt att genomföra rättvisande mätningar i ett tidigt stadie – ändock uppmärksammas redan vissa resultat inom området menar EU-kommissionen.

Resultattavlan består utav data som sammanställts från olika offentliga källor.

 

Mer information hittar du här

Resultattavlan för transporter 2016

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om resultattavlan för transporter 2015

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS