Sverige fortsatt topp-rankad inom transport i EU

2016-11-02

27 oktober presenterade EU-kommissionen EU:s resultattavla för transporter 2016 där medlemsländers prestationer sammanställs och rankas utefter 30 olika transportrelaterade kategorier. Sverige befinner sig på en andra plats, efter Nederländerna som toppar resultattavlan.

EU-kommissionen har tittat på 30 indikatorer som antal döda i trafiken, överträdelseförfaranden mot medlemslandet gällande transportfrågor, andel förnyelsebart bränsle, investeringar, infrastruktur och trafikstockningar.

Sverige i topp

Sverige hamnar i år på en andra plats, samma ranking som föregående året. Anledningen till Sveriges topplats är dess position som topp tre inom trafiksäkerhet, näst högsta andelen av förnyelsebar energi inom transportbränsle, samt är det land med fjärde bästa andelen nya bilar som använder sig av alternativa bränslen. Undersökning visar dock att konsumenterna har ett lågt förtroende för järnvägen och inte är nöjda med Sveriges transportmedel som drar ned det svenska betyget för transportkvalitén jämfört med EU:s generella snitt i kundnöjdhet. Att Sverige inte har någon höghastighetsräls drar även ner snittet.

Via resultattavlan kan du följa länders utveckling över tid och ska fungera som ett hjälpmedel för medlemsstaterna att se över vilka områden som behöver prioriteras i framtiden. Medlemsländerna rankas utefter deras placeringar, detta summeras och i resultattavlan ser vi ländernas totalplacering.

Utöver medlemsstaters prestationer kan även resultaten sorteras och jämföras utefter kategorier:

-       inre marknad

-       investeringar och infrastruktur

-       energiunion och innovation

-       människor/medborgare

Inom hela EU visas framsteg inom flera sektioner. Främst inom hållbara och miljövänliga transportsätt, EU-kommissionen visar även en ökning i kundnöjdhet och andelen arbetande kvinnor inom transportsektorn. Via Connecting Europe Facility (CEF) och EU-kommissionens investeringsplan för Europa genomförs många investeringar i Europas infrastruktur. Detta är stora och tidskrävande projekt, vilket gör det svårt att genomföra rättvisande mätningar i ett tidigt stadie – ändock uppmärksammas redan vissa resultat inom området menar EU-kommissionen.

Resultattavlan består utav data som sammanställts från olika offentliga källor.

 

Mer information hittar du här

Resultattavlan för transporter 2016

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om resultattavlan för transporter 2015

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS