Anmälan för TEN-T Days 2016 är nu öppen

2016-03-21

TEN-T dagarna, den årliga konferensen med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), går i år av stapeln den 20-22 juni i Rotterdam. Årets upplaga samlar aktörer som verkar för att leverera det effektiva transportnätet som EU behöver: ministrar, Europaparlamentsledamöter, EU-kommissionen, TEN-T samordnare, Europeiska Investeringsbanken (EIB), ministrar från EU:s grannländer och flera andra intressenter såsom projektansvariga och privata investerare.

Årets TEN-T Days kommer främst att fokusera på behovet av att öka investeringarna inom transportsektorn samt på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), med särskilt fokus på stamnätskorridorerna, det Europeiska järnvägssignaleringssystemet (ERTMS) och sjömotorvägarna Motorways of the Sea (MoS).

Under konferensdagarna anordnas likaså:

- en dedikerad investerarkonferens för samtal om möjligheter att mobilisera ytterligare investeringar

- ett ministermöte om anslutning av TEN-T korridorerna med angränsande system i grannländerna

- ett seminarium om godskorridorerna och främjande av internationella godstransporter

En utställning av över 100 olika TEN-T, CEF, H2020 och Skift-to-Rail projekt och initiativ, som bidrar till den europeiska forskningen och infrastrukturen på transportområdet, kommer också att finnas på plats.

Sista dagen att anmäla sig är 10 juni.

Läs mer och anmäl dig till konferensen

För mer information kontakta: Mona Mansour, Senior Adviser EU Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS