TEN-T miljoner till Norra Sverige

2014-09-23

EU har under försommaren föreslagit att projektet BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU) beviljas SEK 20 miljoner från EU:s program TEN-T (Transeuropeiska transportnätverket).

Projektets mål är att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär detta att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige och att fler tankställen projekteras för framtiden.

TEN T BioGaC

Källa: INEA

- Vårt fokus är att förbättra leveranssäkerheten av biogas så att fler transportaktörer vill och vågar satsa på biogas som drivmedel. Det är en glädjande utdelning på den ansökan som vi i BioFuel Region skrivit tillsammans med våra medlemmar. Det innebär en förstärkning av den samverkan kring biogas som vi arbetar för, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region.

Skellefteå kommun är projektägare och övriga partners är BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB. Beskedet innebär att hälften av projektets budget på SEK 40 miljoner kommer att finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland är medfinansiärer. 

Projektet utgör ett av sammanlagt 106 projekt som valts ut av EU-kommissionen i den sista ansökningsomgången i TEN-T programmet (2007-2013) och vilka kommer att beviljas mer än EUR 320 miljoner från EU:s TEN-T för att förbättra transportinfrastrukturen i Europa. De 52 projekt som valts ut från 2013 års mångåriga program och 54 projekt från 2013 års årliga program kommer att använda unionsfinansieringen för att slutföra delar av det transeuropeiska transportnätet samt att studera innovativa sätt att minska transportsektorns klimatpåverkan.

North Sweden stöd i arbetsprocessen

North Sweden medverkade i diskussionerna av projektidéerna i december 2013 för uppstarten av projektansökningsarbetet. North Sweden tillförde kunskaper om EU:s policyarbete och finansieringsmöjligheter från TEN-T. I processen identifierade vi tidigt behov och vägledde till det rätta EU-programmet samt tog fram lösningar för projektupplägg inklusive att matcha projektets mål och syfte för att motsvara de i EU:s TEN-T program och andra relevanta EU-politikområden. 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden. 

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS