TEN-T miljoner till Norra Sverige

2014-09-23

EU har under försommaren föreslagit att projektet BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU) beviljas SEK 20 miljoner från EU:s program TEN-T (Transeuropeiska transportnätverket).

Projektets mål är att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär detta att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige och att fler tankställen projekteras för framtiden.

TEN T BioGaC

Källa: INEA

- Vårt fokus är att förbättra leveranssäkerheten av biogas så att fler transportaktörer vill och vågar satsa på biogas som drivmedel. Det är en glädjande utdelning på den ansökan som vi i BioFuel Region skrivit tillsammans med våra medlemmar. Det innebär en förstärkning av den samverkan kring biogas som vi arbetar för, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region.

Skellefteå kommun är projektägare och övriga partners är BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB. Beskedet innebär att hälften av projektets budget på SEK 40 miljoner kommer att finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland är medfinansiärer. 

Projektet utgör ett av sammanlagt 106 projekt som valts ut av EU-kommissionen i den sista ansökningsomgången i TEN-T programmet (2007-2013) och vilka kommer att beviljas mer än EUR 320 miljoner från EU:s TEN-T för att förbättra transportinfrastrukturen i Europa. De 52 projekt som valts ut från 2013 års mångåriga program och 54 projekt från 2013 års årliga program kommer att använda unionsfinansieringen för att slutföra delar av det transeuropeiska transportnätet samt att studera innovativa sätt att minska transportsektorns klimatpåverkan.

North Sweden stöd i arbetsprocessen

North Sweden medverkade i diskussionerna av projektidéerna i december 2013 för uppstarten av projektansökningsarbetet. North Sweden tillförde kunskaper om EU:s policyarbete och finansieringsmöjligheter från TEN-T. I processen identifierade vi tidigt behov och vägledde till det rätta EU-programmet samt tog fram lösningar för projektupplägg inklusive att matcha projektets mål och syfte för att motsvara de i EU:s TEN-T program och andra relevanta EU-politikområden. 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden. 

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS