TEN-T miljoner till Norra Sverige

2014-09-23

EU har under försommaren föreslagit att projektet BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU) beviljas SEK 20 miljoner från EU:s program TEN-T (Transeuropeiska transportnätverket).

Projektets mål är att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär detta att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige och att fler tankställen projekteras för framtiden.

TEN T BioGaC

Källa: INEA

- Vårt fokus är att förbättra leveranssäkerheten av biogas så att fler transportaktörer vill och vågar satsa på biogas som drivmedel. Det är en glädjande utdelning på den ansökan som vi i BioFuel Region skrivit tillsammans med våra medlemmar. Det innebär en förstärkning av den samverkan kring biogas som vi arbetar för, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region.

Skellefteå kommun är projektägare och övriga partners är BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB. Beskedet innebär att hälften av projektets budget på SEK 40 miljoner kommer att finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland är medfinansiärer. 

Projektet utgör ett av sammanlagt 106 projekt som valts ut av EU-kommissionen i den sista ansökningsomgången i TEN-T programmet (2007-2013) och vilka kommer att beviljas mer än EUR 320 miljoner från EU:s TEN-T för att förbättra transportinfrastrukturen i Europa. De 52 projekt som valts ut från 2013 års mångåriga program och 54 projekt från 2013 års årliga program kommer att använda unionsfinansieringen för att slutföra delar av det transeuropeiska transportnätet samt att studera innovativa sätt att minska transportsektorns klimatpåverkan.

North Sweden stöd i arbetsprocessen

North Sweden medverkade i diskussionerna av projektidéerna i december 2013 för uppstarten av projektansökningsarbetet. North Sweden tillförde kunskaper om EU:s policyarbete och finansieringsmöjligheter från TEN-T. I processen identifierade vi tidigt behov och vägledde till det rätta EU-programmet samt tog fram lösningar för projektupplägg inklusive att matcha projektets mål och syfte för att motsvara de i EU:s TEN-T program och andra relevanta EU-politikområden. 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden. 

/Mona Mansour

 

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS