1090 miljoner EUR för EU28 i kommande utlysning för CEF-transport

2015-10-04

Under sitt möte den 30 september i Bryssel antog CEF-kommittén det förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen för det fleråriga arbetsprogrammet för Connecting Europe Facility, CEF, inom transportområdet.  

Nu är det klart att nästa utlysning för CEF-transport öppnas den 4 november 2015. I CEF2015-callet reserveras cirka 6,5 miljarder EUR för sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. Detta belopp väntas att fördelas på nedanstående:

ERTMS 200 miljoner euro
Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro
Säker infrastruktur 15 miljoner euro
SESAR 515 miljoner euro
River information system 10 miljoner euro
ITS 70 miljoner euro
Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro
Urban nodes m.m. 50 miljoner euro
Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro
Totalt 1 090 miljoner euro
 • Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR
 • ERTMS: 200 miljoner EUR
 • Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR
 • Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR
 • SESAR: 515 miljoner euro
 • RIS: 10 miljoner EUR
 • ITS: 70 miljoner EUR
 • Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR
 • Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Utlysningen kommer enbart att omfatta det fleråriga programmet. En viktig skillnad mot förra årets utlysning är att den inte omfattar de projekt som har för-identifierat stomnätskorridorerna och andra delar av stomnätet. För sammmanhållnings-länderna (Cohesion envelope) är det dock möjligt inkomma med ansökningar för sådana. 

Läs mer i nyhetsbrevet från Trafikverket här.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS