1090 miljoner EUR för EU28 i kommande utlysning för CEF-transport

2015-10-04

Under sitt möte den 30 september i Bryssel antog CEF-kommittén det förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen för det fleråriga arbetsprogrammet för Connecting Europe Facility, CEF, inom transportområdet.  

Nu är det klart att nästa utlysning för CEF-transport öppnas den 4 november 2015. I CEF2015-callet reserveras cirka 6,5 miljarder EUR för sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. Detta belopp väntas att fördelas på nedanstående:

ERTMS 200 miljoner euro
Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro
Säker infrastruktur 15 miljoner euro
SESAR 515 miljoner euro
River information system 10 miljoner euro
ITS 70 miljoner euro
Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro
Urban nodes m.m. 50 miljoner euro
Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro
Totalt 1 090 miljoner euro
 • Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR
 • ERTMS: 200 miljoner EUR
 • Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR
 • Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR
 • SESAR: 515 miljoner euro
 • RIS: 10 miljoner EUR
 • ITS: 70 miljoner EUR
 • Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR
 • Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Utlysningen kommer enbart att omfatta det fleråriga programmet. En viktig skillnad mot förra årets utlysning är att den inte omfattar de projekt som har för-identifierat stomnätskorridorerna och andra delar av stomnätet. För sammmanhållnings-länderna (Cohesion envelope) är det dock möjligt inkomma med ansökningar för sådana. 

Läs mer i nyhetsbrevet från Trafikverket här.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Ansökningsomgång CEF2019

  2018-12-06

  EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR

 • Transporter i Arktis

  2018-12-05

  Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under novembermånad. En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel.

 • Kommissionen besökte Luleå

  2018-11-21

  Frederic Versini, vice enhetschef för TEN-T på EU-kommissionen DG MOVE besökte Luleå den 7-8 november 2018 på inbjudan av North Sweden.

 • Rundabordssamtal om CEF & TEN-T

  2018-10-24

  Den 11 oktober bjöd North Sweden European Office in nyckelpersoner till ett rundabordssamtal om "CEF och TEN-T från ett Arktiskt perspektiv" i Bryssel.

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS