1090 miljoner EUR för EU28 i kommande utlysning för CEF-transport

2015-10-04

Under sitt möte den 30 september i Bryssel antog CEF-kommittén det förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen för det fleråriga arbetsprogrammet för Connecting Europe Facility, CEF, inom transportområdet.  

Nu är det klart att nästa utlysning för CEF-transport öppnas den 4 november 2015. I CEF2015-callet reserveras cirka 6,5 miljarder EUR för sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. Detta belopp väntas att fördelas på nedanstående:

ERTMS 200 miljoner euro
Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro
Säker infrastruktur 15 miljoner euro
SESAR 515 miljoner euro
River information system 10 miljoner euro
ITS 70 miljoner euro
Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro
Urban nodes m.m. 50 miljoner euro
Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro
Totalt 1 090 miljoner euro
 • Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR
 • ERTMS: 200 miljoner EUR
 • Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR
 • Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR
 • SESAR: 515 miljoner euro
 • RIS: 10 miljoner EUR
 • ITS: 70 miljoner EUR
 • Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR
 • Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Utlysningen kommer enbart att omfatta det fleråriga programmet. En viktig skillnad mot förra årets utlysning är att den inte omfattar de projekt som har för-identifierat stomnätskorridorerna och andra delar av stomnätet. För sammmanhållnings-länderna (Cohesion envelope) är det dock möjligt inkomma med ansökningar för sådana. 

Läs mer i nyhetsbrevet från Trafikverket här.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS