1090 miljoner EUR för EU28 i kommande utlysning för CEF-transport

2015-10-04

Under sitt möte den 30 september i Bryssel antog CEF-kommittén det förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen för det fleråriga arbetsprogrammet för Connecting Europe Facility, CEF, inom transportområdet.  

Nu är det klart att nästa utlysning för CEF-transport öppnas den 4 november 2015. I CEF2015-callet reserveras cirka 6,5 miljarder EUR för sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. Detta belopp väntas att fördelas på nedanstående:

ERTMS 200 miljoner euro
Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro
Säker infrastruktur 15 miljoner euro
SESAR 515 miljoner euro
River information system 10 miljoner euro
ITS 70 miljoner euro
Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro
Urban nodes m.m. 50 miljoner euro
Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro
Totalt 1 090 miljoner euro
 • Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR
 • ERTMS: 200 miljoner EUR
 • Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR
 • Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR
 • SESAR: 515 miljoner euro
 • RIS: 10 miljoner EUR
 • ITS: 70 miljoner EUR
 • Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR
 • Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Utlysningen kommer enbart att omfatta det fleråriga programmet. En viktig skillnad mot förra årets utlysning är att den inte omfattar de projekt som har för-identifierat stomnätskorridorerna och andra delar av stomnätet. För sammmanhållnings-länderna (Cohesion envelope) är det dock möjligt inkomma med ansökningar för sådana. 

Läs mer i nyhetsbrevet från Trafikverket här.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS