Territoriella samarbetsprojekt

Delar av Regionalfonden avdelas inte direkt till regionerna utan till program som ska finansiera interregionalt samarbete mellan regioner och över landsgränser. Finansieringen kommer från det så kallade Interregprogrammet. Det finns många olika Interreg-program som omfattar olika geografier och samarbetsområden i Europa. Oftast styrs programmen av de ingående regionerna så att medlen kan sökas direkt från sin egen region. North Sweden arbetar strategiskt och långsiktigt på EU-arenan för att de nordliga regionerna ska ingå i många relevanta program som möjligt om under villkor som låter regionen använda medlen där de gör störst nytta.

Territoriella samarbeten är en del av den europeiska sammanhållningspolitiken, vars syfte är att minska obalansen mellan olika regioner inom EU via stöd till bland annat infrastruktur, sysselsättning, lokal utveckling och satsningar på små och medelstora företag. Genom samarbeten uppmuntras regioner och städer att arbeta tillsammans och lära av varandra. De territoriella samarbetsprogrammen finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.