Framtidens innovationspolitik i EU

Då Europeiska rådet presenterat den fleråriga budgetramen 2021–2027 (MFF) står det klart för forsknings- och innovationspolitiken (FoI) att överenskommelsen innebär en del neddragningar jämfört med tidigare ambitioner från EU-kommissionens sida. Nu återstår att se hur det slår mot planerade initiativ i de olika forsknings-och innovationsprogrammen och hur de slutligen utformas. Läs våra nyheter om EU:s framtida innovationspolitik och dess påverkan på norra Sverige.

Nyheterna är uppdelade enligt datum:

Hybrit i norra Sverige tar del av EU:s Innovationsfond och nu öppnar en andra utlysning (2021-12-01)

Nya satsningar i Kreativa Europa (2021-05-05)

Nya innovationsmöjligheter för kulturella och kreativa näringar (2021-04-28)

Ny Bauhaus-tävling drar i gång för att inspirera gröna projekt (2021-04-27)

Nya Erasmus+ för 2021–2027 är godkänt (2021-04-13)

EU:s nya utökade hälsoprogram träder i kraft (2021-04-08)

EU-kommissionen lanserar Europeiska innovationsrådet (2021-03-29)

Norden bör spela en ledande roll i Europas digitala utveckling (2021-03-23)

LTU stärker sin roll som Europauniversitet inom rymd (2021-03-17). 

Tillväxtverkets utlysning för att stärka företag i Övre Norrland (2021-02-26)

Vårens SKR-upplaga På gång inom EU är publicerad (2021-02-26)

Lansering av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa (2021-02-17)

Ett nytt europeiskt Bauhaus: en del av EU:s gröna giv (2021-02-03). 

Nytt finansieringsinstrument till AI-företag (2021-01-11). 

En ny utlysning från EU Innovation Fund för småskaliga projekt (2020-12-15)

NSPA-universiteten i möte med EU:s arktiska ambassadör (2020-11-04)

North Swedens informationsevent om framtidens flyg (2020-11-04)

Forsknings- och innovationsfinansiering till den gröna given (2020-10-07)

EU-finansiering till Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojek (2020-09-16)

Uppdatering om kommande EU-budget utifrån forskning och innovation (2020-09-09)

Svep över nyheter inom forskning och innovation (2020-09-09)