Partnersök

Många av EU:s finansieringsinstrument kräver att projektägaren samarbetar med partners i europeiska konsortier. Här samlas aktuella annonser från europeiska aktörer som letar partners inom områden som är relevanta för norra Sverige. Om din verksamhet har en projektidé kan North Sweden hjälpa till att hitta partners i Europa. Skicka därför er partneransökan till oss så att vi kan sprida den och publicera den på hemsidan.