Partnersök

Många av EU:s finansieringsinstrument kräver att projektägaren samarbetar med partners i europeiska konsortier. Här samlas aktuella annonser från europeiska aktörer som letar partners inom områden som är relevanta för norra Sverige. Om du har en projektidé kan North Sweden hjälpa dig att hitta partners i Europa.