Almedalen 2023 Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

Den gröna omställningen i norra Sverige kräver en konkurrenskraftig infrastruktur. Vid Almedalen samlas beslutsfattare och experter för att diskutera hur vi kan göra verklighet av Sveriges och EU:s mål om en färdigställd Stomnätskorridor senast 2030. Det är dags att gå från ord till handling och satsa på helhetslösningar för att främja tillväxt och konkurrenskraft i regionen

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, EU
Arrangör: Botniska korridoren, North Sweden European Office, Nya Ostkustbanan 
Plats: Fiskargränd 5, ""Norra Scen""
 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Den gröna omställningen sker i rask takt i norr, men för att lyckas behöver vi en konkurrenskraftig infrastruktur. Stomnätskorridoren ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Men hur kan vi göra detta till verklighet? Det är dags att gå från ord till handling och satsa på hela stråk.

Utökad information om evenemanget:

Sverige har lovat EU att Botniska korridoren - som inkluderar Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och godsstråket genom Bergslagen - ska vara färdigställd till 2030 och det finns stora möjligheter till medfinansiering från EU. Nu är "utbyggd järnväg i norra Sverige" en högprioriterad fråga på den politiska agendan, vilket är ett steg i rätt riktning i att stötta näringslivets satsningar på över 1 000 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige. Den gröna industriella revolutionen är här, men transportinfrastrukturen ligger efter. En utbyggd järnväg möjliggör snabbare och effektivare transport av människor och gods samtidigt som regionernas konkurrenskraft och tillväxt ökar. För att stärka hela Sveriges konkurrenskraft behöver vi se till att kapaciteten på järnvägen förbättras. Vid detta evenemang samlar vi beslutsfattare och experter för att diskutera hur vi kan skapa rätt förutsättningar för att säkra finansiering för framtidens järnväg.

Medverkande:

Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, Kristdemokraterna (tillfrågad)
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket (tillfrågad)
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå Kommun
Erik von Pistholkors, Biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Ingela Bendrot, VD, Nya Ostkustbanan
Joakim Berg, Moderator, Norrtåg
Lotta Rönström, Moderator, North Sweden European Office

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
Event ID: 68402
Språk: Svenska
Förtäring: Ja

Arrangörsuppgifter:

Kontaktpersoner: 
Cecilia Aketch Akanga, Botniska korridoren, 076 139 80 78, cecilia.aketch.akanga@rvn.se
Lotta Rönström, North Sweden European Office, 070 216 72 13, lotta.ronstrom@northsweden.eu