Boosting Cross-Border Regions through better Transport

DG Regio och DG Move organiserar konferensen “Boosting Cross-Border Regions through better Transport!” den 14 november

Generaldirektoratet för regional och urban policy (DG Regio) samt generaldirektoratet för mobilitet och transport (DG Move) anordnar konferensen “Boosting Cross-Border Regions through better Transport!” som en uppföljning på deras studie om avsaknaden av järnvägsförbindelser.

Syftet men konferensen är att dela med sig av resultaten till ett brett spektrum av aktörer som har intresse inom området. Konferensen vill även öppna upp för en publik debatt om utmaningarna med gränsöverskridande kollektivtrafiktjänster. Evenemanget kommer att sammanföra organisationer associerad med tillhandahållande av transportnät och transporttjänster och organisationer som arbetar med gränsöverskridande samarbete.

Klicka här för att få mer information och anmälan till konferensen

Klicka här för att veta mer om North Swedens arbete med transportpolitik

Plats: Bryssel

Datum/Tid: 2019-11-14 09:00 - 17:30