Celsius Summit 2019 – Framtidens värmeenergisystem

Även om många städer har som ambition att bli koldioxidneutrala så snabbt de kan så är inte vägen dit helt självklar. Energisystem blir idag i allt större utsträckning sammankopplade, vilket gör de robustare men också mer komplexa.

Ett exempel är projektet Fossil-free Energy District (FED) som skapat en digital marknadsplats där aktörer kan köpa och sälja värme, kylning och elektricitet. 

Under konferensen kommer politiker och representanter för industri och forskningsinstitut i hela Europa att sammanstråla för idéutbyten kring utvecklingen av värmeenergisystem i städer där målet är att städer på ett hållbart sätt ska bli självförsörjande i elproduktionen genom att integrera uppvärmnings- och nedkylningssystem. 

Den första dagen 17 oktober börjar med att FED-projektet presenterar sina resultat och därefter följer en paneldebatt mellan Celsius medlemsstäder. Debatten kommer bland annat att behandla ämnen som hållbar nedkylning.  

Andra dagen den 18 oktober kommer experter på konferensens tema att hålla i workshops där städernas representanter får möjlighet att delta. 

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här.