EU Falls Festival i Umeå

Europas befolkning åldras i hög takt och med detta ökar allvarliga fallskador. Europas världsledande forskare inom området kommer för femte året i rad att samlas för att dela med sig av den senaste forskningen tillsammans med politiker och beslutsfattare.

Under konferensen kommer dessutom olika beslutsfattare att dela med sig av sina erfarenheter kring olika strategier för att arbete mot gemensamma socio-ekonomiska utmaningar det innebär då äldre personer drabbas av fallskador.

Evenemanget EU Falls festival kommer att hållas i Umeå och pågå i två dagar mellan 1-2 oktober, 2019. 

Berör

Forskare, beslutsfattare, politiker, sjukvårdspersonal, utvecklingsledare, företag och andra intresserade av hur man kan reducera fallskador.