EU Sustainable Energy Week

EU-kommissionen anordnar ”European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future" den 17–21 juni 2019 i Bryssel. EU-kommissionen bjuder in intressenter verksamma för att utveckla en ekonomi baserad på ren, tillförlitlig och effektiv energi för att debattera innovationer och bäst praxis som bidrar till att uppnå EU:s energi- och klimatmål.

Under 18–20 juni hålls EU-kommissionens konferens om förnyelsebara energier. 

Det finns en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW. Deadline för att lämna in en ansökan är den 28 januari 2019. Sökande och anordnare ska vara intressenter som uppfyller följande kriterier: har ett mandat att företräda samt samverka med ett brett kontaktnätverk i Bryssel och Europa samt har mandat att bidra till utveckling och implementering av hållbar energi i Europa. Exempel på organisationer som kan ansöka om att anordna en session är:

  • Internationella organisationer
  • Nätverk av nationella, regionala/lokala myndigheter, projekt eller anda offentliga aktörer
  • Industri- eller företagssammanslutningar
  • NGO:s verksamma inom hållbar utveckling
  • Konsumentföreningar/medborgargrupper

Organisationer som är verksamma med att anordna events eller företag som syftar till att främja specifika produkter eller tjänster är inte berättigade att ansöka.

Sessionslängden är högst 90 minuter. Sökande vars ansökan beviljas får kostnadsfri tillgång till utrustade mötesrum och logistiktjänster såsom registreringssystem, välkomnande av deltagare, catering. Alla workshops arrangörer är dock fullt ansvariga för organisationen och marknadsföringen av deras evenemang och uppmanas att följa riktlinjerna från EU: s hållbarhetsveckas organisationsgrupp.

Om du är intresserad, läs mer på Guidelines. 

För mer information:

EUSEW Secretariat: conference@eusew.eu

Mona Mansour, North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu