HIMSS and Health 2.0 - konferens om digital hälsa och vård

Konferensen HIMSS & Health 2.0 som handlar om digitala hälsoinnovationer kommer att anordnas i Helsingfors och kommer att erbjuda kunskaps-och expertisutbyte från HIMSS kombinerat med nätverket Health 2.0. Den tre dagar långa konferensen kommer att ha fem övergripande huvudämnen:

Integrering av vård och omsorg

Aktivera övergången från akut till samhällsbaserad vård

Främja ett säkert, etiskt och tillgängligt flöde av data

Vad kan Artificiell intelligens leverera idag och vad är vi verkligen redo för?

Möjligheter och utmaningar för öppen innovation

 

För att läsa mer om konferensens agenda och att anmäla sig/se priser, klicka här.