Högnivåkonferens: EU:s stomnätskorridorer förlängs till norra EU

Nu står det klart att stomnätskorridorerna i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) äntligen ska förlängas till norra Sverige och Finland. Den 21 maj blir ett tillfälle att uppmärksamma samt fira detta i en digital gemensam svensk-finsk högnivåkonferens!

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades den 16 april meddelades att man skjuter till 176 miljarder kronor till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär sammanlagt nära 800 miljarder kronor till trafikinfrastruktur i Sverige. Nu finns möjlighet för staten att matcha industrins investeringar med att bygga ut Botniska korridoren och de anslutande stråken som kan sträcka sig över till Finland och resten av Europa. Tack vare förlängningarna av stomnätskorridorerna ökar chanserna till medfinansiering från EU för viktiga stråk i norra Sverige.

Ett fullständigt program kommer inom kort. Bekräftade talare är bland annat Pat Cox och Catherine Trautmann, som samordnar olika delar i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) samt Timo Harakka, infrastrukturminister i Finland.

Efter konferensen följer en presskonferens klockan 13:30.

Registreringen öppnar snart. 

Partner: Botniska korridoren och finska mainline

Plats: Online

Datum/Tid: 2021-05-21 12:30 - 14:30