Lansering av OECD:s fallstudie för gruvor och mineraler i Norr- och Västerbotten

Onsdag den 27 januari kommer organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt presentera den studie som genomförts om gruvor och mineraler i Västerbotten och Norrbotten.

Vid lanseringen av studien den 27 januari 2021 kommer OECD tillsammans med aktörer från Västerbotten och Norrbotten samt ledande företrädare från EU med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter. Studien syftar till att främja Norrbottens och Västerbottens utveckling som världsledande hållbara gruvregioner. I studien presenteras rekommendationer med förslag på åtgärder för att stärka utvecklingen i regionerna, men också gentemot nationell nivå och EU.

Dag: 27 januari 2021
Tid: 14:00-15:30
Plats: Digitalt via Zoom

Webbinariet genomförs på engelska. Registrera ditt deltagande här.

Bakgrund till studien

Arbetet med studien har pågått sedan 2019, och det är den andra att presenteras inom ramen för det internationella projektet ”OECD Mining Regions and Cities”. Övre Norrland är en av Europas mest betydelsefulla regioner inom gruvnäringen. Här finns idag 9 av Sveriges 12 aktiva gruvor, som tillhandahåller 90 % av järnmalmen som används inom EU. Drygt hälften av Europas tillgångar till kritiska mineraler och metaller som behövs för grön omställning finns i Sverige, varav den största delen i Norrbotten och Västerbotten. Tillsammans har Norrbotten och Västerbotten potential att bli globalt ledande regioner för hållbar gruvnäring.