Logistikdag Norr 2022

I år är det 10-årsjubileum för Logistikdag Norr. Detta blir ett event med fokus på grön omställning i norra Sveriges transportinfrastruktur och även en möjlighet att se tillbaka på de senaste 10 årens utveckling inom området.

Den 9 november arrangerar Norrbottens Handelskammare, Botniska Korridoren och Byggföretagen Logistikdag Norr. Här sätts fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Årets tema är Logistikdag Norr 10 år! 

Här kommer det blickas tillbaka på norra Sveriges utveckling av transportinfrastruktur det senaste årtiondet. Samtidigt kommer det blickas framåt på norra Sveriges gröna samhällsomvandling och norra Sveriges förutsättningar och möjligheter för en grön omställning av infrastruktur kommer diskuteras. Det kommer även lyftas goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt i denna fråga.  

Dagen avslutas med sittande middag med underhållning för att fira 10-årsjubileet.       

Läs mer om Logistikdag Norr och registrera dig här.