OECD:s 13:e konferens om landsbygdsutvecklingspolitik

Mellan 28–30 september 2022 anordnar OECD sin 13:e konferens om landsbygdutvecklingspolitik i Irland. Temat för konferensen är bygga hållbara, motståndskraftiga och blomstrande landsbygder. Konferensen är välkommen för beslutsfattare men också civilsamhället för att få en omfattande diskussion om framtiden för landsbygdsområdena.

OECD:s 13:e konferens om landsbygdsutvecklingspolitik kommer diskutera landsbygdens övergripande utmaningar, utveckling och upprätthållande av levande landsbygdssamhällen i hela OECD-regionen. Konferensen kommer ha samtal kring de möjliga vägarna att utveckla landsbygden och vilka politiska åtgärder som kommer att göra landsbygdsregioner mer motståndskraftiga mot framtida chocker.

Program

Programmet kommer att innehålla sessioner med ministrar och högre tjänstemän från OECD-länder om en rad frågor, inklusive landsbygdsekonomi och tjänster, uppkoppling, klimatåtgärder, innovation och social sammanhållning. Det kommer också att vara särskilt fokus på ungdomar och kvinnor.

Läs mer och anmäl dig här.

Partner: Irlands regering och The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)

Plats: Irland

Datum/Tid: 2022-09-28 10:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2022-09-29 00:00 - 23:59

2022-09-30 00:00 - 17:00