On the Border – Sustainable Transport & Mobility Conference

Kommunerna Haparanda och Torneå arrangerar den 2-3 oktober 2019 konferensen “On the Border – Sustainable Transport & Mobility” tillsammans med sina samarbetspartners Norrbottens Handelskammare och Lapplands Handelskammare. Under dagtid kommer konferensen att hållas i Torneå och kvällsprogrammet under första dagen kommer hållas i Haparanda.

Konferensen behandlar aktuella logistikproblem gällande hållbara transporter och rörlighet i norra Skandinavien och norra Finland. Syftet är också att främja samarbetet mellan städer och regioner vid gränsen.  Pat Cox, samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor ScanMed samt nyckelpersoner från regional, nationell och EU-nivå samt från Asien kommer att diskutera bland annat transportnätet mellan EU:s TEN-T och Kinas BRI och dess potentiella effekt på regionen. 

Övriga konferenspartners är bland andra IKEA, North Sweden European Office och EastNorth Finland EU Office. 

För mer information om anmälan och avgifter, klicka här. 

 

Plats: Torneå/Haparanda

Datum/Tid: 2019-10-02 10:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2019-10-03 00:00 - 12:30