Raw Materials Week 2019

Mellan 18-22 november arrangeras Raw Materials Week i Bryssel för att diskutera det senaste gällande råvaror i EU. Under konferensen kommer råvarubranschen bland annat behandla policy, ny teknik i internationella samarbeten och den rådande situationen kring relevanta ramverk. Under onsdagen den 20 november kommer LKAB:s vd Jan Moström, att medverka i en högnivåpaneldiskussion.

Under måndagen den 18 november kommer tre teman avhandlas där det första är Critical Raw Materials, eller råvaror av avgörande betydelse, det andra är lyckade tekniska projekt under Horizon 2020 och det sista är skogsindustrins väg till klimatmålen 2050. 

Tisdag den 19 november kommer en trilateral konferens hållas med EU, USA, och Japan och även den kommer handla om råvaror av avgörande betydelse. Dagens schema innefattar även sessioner om innovationer och nya tekniska trender. 

På onsdagen den 20 november hålls den 7:e upplagan av Högnivåkonferensen om europeiska innovationspartnerskapet för råvaror (EIP RM). Konferensen inleds med en högnivåpanel med medverkan av Jan Moström, vd för LKAB. Tre sessioner hålls under konferensen: 

- Övergripande plan för konkurrenskraftig omvandling av EU:s energiintensiva industrier för att möjliggöra en klimatneutral, cirkulär ekonomi. 

- Råvaror för strategiska sektorer. 

- Transparens i logistikkedjan med medverkan av Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt. 

Torsdag den 21 november kommer konferensen beröra hur råvaror ska möta samhällets behov samt hur läget för råvarors kunskapsbas ser ut. 

Dagarna avrundas fredag den 22 november med bland annat en workshop om incitamenten för cirkulär ekonomi och gruv- och mineralnäringens sociala påverkan. 

North Sweden i samarbete med Biofuel Region och svenska regionkontor kommer den 22 november i anslutning till Raw Materials Week att anordna ett seminarium om rollen för skog och skogsprodukter i klimatarbetet. 

För mer information kontakta Mona Mansour på North Sweden European Office.

Mer information om hur du anmäler dig till Raw Materials Week finner du här.

Plats: Bryssel

Datum/Tid: 2019-11-18 10:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2019-11-19 00:00 - 23:59

2019-11-20 00:00 - 23:59

2019-11-21 00:00 - 23:59

2019-11-22 00:00 - 17:00