Sustainable Fuels for aviation in Europe

EU-kommissionen DG Energi och DG MOVE i samarbete med SENSA, FlightPath, ART Fuels Forum och Airport Regions Conference (ARC), bjuder in till konferensen "Sustainable Fuels for Aviation in Europe" den 27 november i Bryssel. Under dagen diskuteras nya förnybara bränslen för flyget samt presenteras FlightPaths resultat om nya bränslen. Medverkan av företrädare för medlemsländerna, EU-kommissionen, företrädare för flygbranschen och andra beslutsfattare. 

Berör

Flygbranschen, industri, akademi, offentlig förvaltning m fl.