Utökat rapportörsmöte Europaforum Norra Sverige i Bryssel

Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte kommer äga rum i Bryssel den 10-11 december.

Det utökade rapportörsmötet kommer bland annat att beröra sammanhållningspolitik, innovation genom smart specialisering, Arktis, transportinfrastruktur, bioekonomi och långtidsbudgeten.

Programmet kommer presenteras inom kort. 

För mer information kontakta Mikael Janson.