Folkets åsikter om europeisk forskning

Enligt två Eurobarometer-undersökningar anser 71% av EU-medborgarna att gemensam forskning på EU-nivå blir allt viktigare och 59% tycker att man ska satsa mer pengar på forskning, både nationellt och på EU-nivå. Undersökningen visar vidare att européer förlitar sig mycket på forskning och utveckling och att man anser att vetenskapen bidrar till en högre livskvalitet.

Inte bara positiva åsikter kom fram i undersökningen. Till exempel ser en majoritet genetiskt modifierade livsmedel som farliga. Även om de flesta anser att forskningen har haft positiva effekter på samhället i stort så anger många också negativa effekter. Till exempel anser man att utvecklingen inom datavetenskapen har lett till fler förlorade än nyskapade jobb. Många tyckte också att de är för dåligt informerade i forskningsfrågor och skulle önska att forskare kunde förklara sina resultat på ett mer lättförståeligt sätt för allmänheten.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande
Sammanfattning av undersökningarna

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information