Jämför livskvaliteten i 258 städer

Nu är det för fösta gången möjligt för politiker och andra offentligt anställda att jämföra deras städers livskvalitet med andra städer i Europa. Detta är möjligt genom den så kallad "Urban Audit book 2005", som kommissionären för regional politik, Danuta Hübner presenterade i går (8/12). Genom boken blir det möjligt att skaffa sig en komplett bild av livskvaliteten i städer, både i de gamla och i de nya medlemsländerna.

Förhoppningen är bland annat att boken ska göra det enklare för städer att utbyta erfarenheter och att förbättra kvaliteten på städernas policys.
Kommissionär Hübner sa att: "För första gången är det möjligt för Europeiska städer att enkelt jämföra sig sinsemellan. Innan var det nästan omöjligt eftersom information på stadsnivå var ringa och ofta baserad på olika nationella definitioner."

En snabb genom gång av resultaten i 2005 år utgåva visar att lite mer än hälften av de städer som ingår i granskningen förlorade befolkning. Även om arbetstillfällena är fler i städerna så är anställningsfrekvensen lägre i tre utav fyra städer, jämfört med landets frekvens. Det antyder att ojämlikheten i termer av arbetslöshet och fattigdom är större i städer än i mellan städer och regioner.
Informationen i "Urban Audit book" kommer att uppdateras var tredje år.

/Malin

Läs mer:

Nyhetsmeddelandet
Urban Audit 2005
Eurostat's website

07 Dec 2006 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information