Öppen konsultation om TEN-T

DG Tren (transport och energi) har öppnat en allmän konsultation kring rapporten från högnivågruppen för transportkorridorer till EU:s grannländer. I detta paket ingår bland annat Barents Link som vår region sedan länge kämpat för att få med på kartorna.

Svar skickas senast 17 februari till TREN-TENT-extension@cec.eu.int. Underlag etc. hittas via länken nedan. Där kan man även anmäla sig till ett seminarium gällande detta, planerat att äga rum 1 mars i Bryssel.

/MF

Läs mer:

Information och konsultation

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information