Sammanhållningspolitiken 2007-2013 ska öka konkurrenskraften

EU:s nya sammanhållningspolitik är utformad för att hjälpa europeiska regioner att bli mer konkurrenskraftiga samtidigt som den lyfter fram regioner som hamnat på efterkälken. Det sade kommissionären för regionalpolitik Danuta Hübner när hon talade till den fjärde kongressen på det polska forumet för Lissabonstrategin (the Polish Lisbon Strategy Forum) i Warszawa i fredags.

"Vi behöver inte välja mellan ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Europa", påpekar Danuta Hübner och betonar vikten av den reformerade sammanhållningspolitikens betydelse för Europas framtida konkurrenskraft. "Innovation är nyckeln till en regions konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi. Den drar till sig fler investeringar och öppnar dörren till hållbar tillväxt och kvalitativ sysselsättning"". Enligt Danuta Hübner "måste vi skapa de rätta förutsättningarna för företagen för att stimulera innovationer". Hon menar att strukturfonderna är huvudverktyget för att investera i de bästa projektidéerna som kan hjälpa till att främja innovationer. Projekten skall väljas ut av regeringen, lokala myndigheter samt sociala och ekonomiska samarbetspartners.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information