European Enterprise Awards

Regionskommitten kommer tillsammans med europeiska kommissionen att driva fram en prisutdelning till företagsamhet inom Europa. Prisutdelningen är riktad till de bästa initiativen bland regionala och lokala myndigheter till stöd för företagsamhet.

Prisutdelningen är öppen för lokala och regionala myndigheter inom den europeiska unionen. Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Island och Norge såväl som myndigheter, offentliga-privata partnerskap mellan offentliga myndigheter och företagare, utbildningsprogram och affärsverksamhet är välkomna att delta. Varje deltagande land kan välja två nomineringar i deltagandet i tävlingen, ansökningstiden går ut den 31 Maj 2006.

Själva prisutdelningen kommer att äga rum torsdagen den 7 december i Bryssel.
Bland de närvarande kommer bland annat President Michel Delebarre, kommissionär Günter Verheugen representant från det finska ordförande landet samt ledare från regionala och lokala myndigheter.

Med denna prisutdelning vill man lyfta fram och hylla partnerskap som skapar arbetstillfällen och tillväxt i ett Europa som är i behov utav en hållbar välfärd med en dynamisk ekonomi för att bevara vår sociala modell.

Delebarre har uttalat sig om denna utdelning och sagt att Lokala och regionala myndigheter tillsammans med affärsvärlden är i ett ömsesidigt samspel beroende av varandra. Entreprenörer är en drivande kraft för innovation och kunskap om vår ekonomi. Denna prisutdelning skall verka för att lyfta fram deras arbete i vårt samhälle.

/Maria R

Läs mer:

Mer om deltagande i utdelningen.

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information