Gemensam energiförsörjning i EU?

Vilka möjligheter finns för en gemensam energipolitik i EU? Maria Renberg, som praktiserat på North Sweden, har skrivit en högaktuell rapport om förutsättningar för en gemensam energipolitik i EU.

I rapporten presenteras de centrala energipolitiska frågorna och de politiska möjligheterna att möta dessa på en gemensam EU nivå samt behovet av lokalt och regionalt aktivt engagemang.

Rapporten finns också tillgänglig på North Swedens hemsida.

/ML31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information