Kampanj om klimatförändringarna

Kommissionen lanserar en ny kampanj som syftar till att öka medborgarnas medvetande om vad klimatförändringarna är och innebär. Kampanjen, som heter "You control climate change", vill inte bara öka folks medvetande utan uppmanar alla att med hjälp av små förändringar i sin vardag bidra till att hindra den globala uppvärmningen, detta med hjälp av ledorden Skruva ned. Stäng av. Återvinn. Gå.

Kampanjen har en budget på 4,7 miljoner euro och tänker marknadsföra sig bland annat med hjälp av en egen hemsida (se nedan) som kommer att finnas on-line från och med den 29 maj. Hemsidan kommer dock inte att vara on-line permanent. Läs mer om kampanjen nedan och besök hemsidan.

/Sofia

Läs mer:

Press release
CHANGE hemsida

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information