Kommissionen lanserar ”högnivågrupp” inom energi, miljö och konkurrenskraft

Kommissionen har skapat en ny High Level Group (HLG) som har i uppdrag att under två år identifiera tillväxtpotentialen i områdena energi, miljö och konkurrenskraft. Gruppen ska även ge förslag på hur man på bästa sätt kan samordna de olika områdena vad gäller policy och lagstiftning för att skapa ett mer stabilt och förutsägbart reglerat ramverk. Uppdraget innebär också att man ska titta närmare på hållbar utveckling och ge expert råd om kommissionens initiativ att skapa en sammanhängande europeisk energi politik. Representanter från kommissionen och andra intressegrupper är nominerade och kommer tillsammans att bilda en del av EU:s partnerskap för tillväxt och jobb.

/Sofia

Läs mer:

Press release

31 Jan 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information