Kommissionens klimat- och energiförslag försenat

Ursprungligen skulle detta paket vara klart den 5 december 2007. Syftet är att klarlägga hur mycket medlemsländerna ska tillföra för att EU ska uppnå sitt mål att 20% av energibehovet ska täckas med förnyelsebar energi. Genom denna åtgärd ska växthuseffekterna kunna sänkas med en femte del innan år 2020

Kommissionens talesman, Johannes Laitenberger. Anledningen, uppger att skälet till förseningen är storleken och komplexiteten i paketavtalet. Men det finns spekulationer att den verkliga anledningen är att medlemsstaterna inte vill låsa sig vid en överenskommelse innan de har ett färdigt avtal med andra stora länder som släpper ut växthusgaser som USA och Kina.

/Jenny Johansson

Läs mer

24 Okt 2007 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information