Pat Cox lanserar deklaration om jämlikt medborgarskap

"Jämställdhet är centralt för förverkligandet av Europeiska unionens målsättningar om rättigheter, demokrati, solidaritet, sammanhållning och konkurrenskraft", konstaterade Pat Cox som är ordförande för EMI och tidigare talman för Europaparlamentet under sitt öppningsanförande.

Vladimir Spidla, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, betonade starkt "det ledarskap som EU har visat genom att anta lagstiftning som främjar lika möjligheter för kvinnor och män." Han presenterade en vägkarta för jämställdhet för 2006-2010 och lyfte fram fullständig jämlikhet som en ledande princip för EU-samarbetet. Konferensen är det sista arrangemanget i en 13 månader lång kampanj. Hundratals aktörer har redan skrivit under deklarationen. Omedelbara resultat av kampanjen inkluderar bl a en katalog över idéer, projekt och lagar som stödjer en mer jämlik fördelning av ansvar och möjligheter inom privat-, yrkes- och det offentliga livet samt resultaten från en undersökning om kvinnors och mäns roller på arbetsmarknaden.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information