EU måste hantera energipriserna

Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att prioritera energibesparingar, energieffektivitet och förnybara energikällor när EU:s framtida energipolitik ska utformas. Därtill måste betydande satsningar på forskning inkluderas. Europaparlamentet upprepar betydelsen av EU:s gemensamma energipolitik och EU:s åtagande till förmån för den europeiska grannskapspolitiken. Europaparlamentet vill även se ett toppmöte på hög nivå mellan olje- och gaskonsumerande länder i syfte att uppnå mer stabila priser och större förutsägbarhet på energimarknaden.

Läs mer

// Kristofer Eliasson

30 Sep 2008 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information