Läs om projekten som beviljats EU-stöd

Tjänsten är fortfarande under konstruktion, men inom kort kommer det att finnas länkar till projekt i alla EU:s medlemsstater. Redan nu finns Sveriges projekt presenterade. Klicka på länken och läs mer.

Beneficiaries of European Union Cohesion Policy

/Andrea Bohman

25 Sep 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information